Bjerkreim elveeigarlag SA

bjerkreimselva

100 cm med laks !

100 cm med laks passerte i den nye trappa i dag kl.11.22

Oppgangstall pr.22 august

T.o.m. 22 august har det gått opp  ca.8000 laks.

Tilsvarende tall samme tidspunkt i 2016 : 8596 stk  2017 : 7577 stk

Frem til 2 august hadde det gått opp rundt  2500 stk.

Etter nedbøren som kom og det ble fart i oppgangen rundt 9-10 aug, har det dermed gått opp rundt 5500 stk !

11.august ble det satt ny rekord i oppgang av antall laks gjennom laksetrappene på et døgn -da passerte det  totalt 1306 stk,

558 stk i den nye trappa og 748 stk i den gamle.

Den gamle rekorden fra 2016 var på ca. 1000 i løpet av et døgn.

God oppgang fremdeles- med rundt et par hundre i døgnet.

 

Tenk sikkerhet – bruk flytevest !

Tenk på din egen sikkerhet – bruk flytevest!

Think about you own safety- life jacket is recommended!

Denken Sie an Ihre Sicherheit-Rettungswesten sind dringend empfohlen!

Oppgang pr 16.august

Etter økningen i vannføringen fredag 10.august, ble det god aktivitet i begge laksetrappene.

Foreløpig foreligger resultat fra den nye trappa -her har det passert ca. 2100 stk f.o.m 9.august t.o.m 15. august.

Tall fra oppgang i den gamle trappa kommer i neste uke.

Det er et tidkrevende arbeid å registere passeringene gjennom tellerne- det er ikke bare antall fisk, men hver fisk blir registert med art, kjønn og lengde.

I mange av passeringene er det ikke bare en fisk, men kan være opptil 4-5 til 13 av gangen.

Et eksempel har -fra en passering i nye trappa 12.august – 13 fisk passerer på 19 sekunder.

Nyhet ! Filmer av Bjerkreimselva- – filmet på lav vannføring juni 2018

Bjerkreimselva- fra Tengesdal til Svelavannet ( sone 1,2,3b og 3)


Odland/Odlandshølen ( sone 3c)

Hofreisteåna fra Svelavannet til Hofreiste (sone 5)

C&R Høy temperatur på vannet i elva !

Temperaturen på vannet i elva er nå høy og stigende inntil det kommer nedbør.

Minner om at Cath & Release (Fang & slipp) IKKE skal praktiseres høy vanntemperatur.

 

 

Husk!!!

Tilbakemelding fra oppsynet etter kontroller gjort i dag, viser at flere ikke har med seg alle kort når de fisker.

Minner om at ALLE kort skal medbringes under fisket, og skal kunne vises til oppsynet.

Dette gjelder  FISKEKORTET, FISKERAVGIFTEN OG OBLATET FOR DESINFISERING.

Oppdrettslaks – villaks

Det er vanskelig å fastslå hvorvidt en laks er oppdrettslaks eller villaks -særlig hvis det er en flergangsgyter med slitte finner og skader.

Flisete hale og stygg ryggfinne er IKKE  nok til å fastslå at det er en o- laks. Sannsynligheten for å treffe o- laks i elva nå er lik null.
Overvåkingen har bare  avdekket mellom 3 og 7  o-laks de siste årene – hele sesongen. De er altså veldig sjeldne i vassdraget. Spesielt så tidlig som nå.

Det er foreløpig ikke observert laks, med typiske ytre kjennetegn, som kan kvalifisere som o-laks gjennom telleren.

Fiskeridirektoratet har publisert en plakat med info om villaks vs oppdrettslaks -som kan være noe til hjelp for vurdering.