Bjerkreim elveeigarlag SA

bjerkreimselva

Fiskekortsalget er nå åpnet

Det er nå mulig via nettløsningen å kjøpe fiskekort for perioden 1-14.juni og sesongkort i sone 3, 5 og 6 .

Fiskekort 1-14.juni for sone 2,3,3b selges kun via nettløsningen.Sesongkort sone 3,5 og 6 kan og bestilles ved å sende en epost til : post@bjerkreimselva.no

Husk å oppgi hvilken sone du ønsker + navn og adresse.

Du vil deretter få en faktura pr.epost/post for betaling av sesongkortet + depositumet.

Selve sesongkortet vil bli sendt deg/kan hentes fra ca. midten av mai (betalingen må være registrert av oss).

Fiskekort 1-14.juni i sone 1 -ta kontakt med kortselger sone 1 :

Bernt Hestnes tlf. 957 81 058

NB!!!   VÆR OPPMERKSOM PÅ AT ALLE FISKEKORT ER PERSONLIGE
OG FISKEKORTET MÅ BESTILLE/KJØPES I NAVNET PÅ DEN SOM SKAL BRUKE KORTET. (DVS. REGISTRERE SEG SOM BRUKER)

For å kunne kjøpe fiskekort for 1-14.juni og sesongkort via nettløsningen, må du være registrert som bruker.

Logg deg på her og opprett bruker. Etter innlogging får du tilgang på kjøp av fiskekort.

Fiskekortene kan også kjøpes via vår nettside -menyvalg fiskekort (vannrett meny)

For sesongkort i andre soner, ta direkte kontakt med kortselgere :

Sone 1    :Bernt Hestnes tlf. 957 81 058

Sone 2   : Tore og Kari Tengesdal tlf. 958 44 668

Sone 3b : Ada Rosland tlf 51 45 01 12

Kjøpte fiskekort refunderes ikke.

Fangstresultatet 2018

Etter en meget spesiell sesong -med lav vannføring stort sett i hele første halvdel, ble det allikevel et bra resultat.

Fangst oppsummert ble totalt 2882 stk og 7 192,65 kg

Laks fordelt på:
Bjerkreim: 1869 stk- 4580 kg og Tengs/Fotland 977 stk-2 575,6 kg.

Det ble fanget laks: 2 846 stk- 7 155,6 kg og sjøørret 36 stk- 37,1 kg
Av dette ble det satt ut igjen (c & r) ca. 7 %. både i antall og kg av laks.

Snittvekt laks avlivet 2,54 kg og c & r 2,23 kg.
Største lakser som ble fanget var på 9,3 (Tengs/Fotland)og 9 kg Bjerkreim).

Det ble fanget flest fisk, 418 stk i uke 33

75 % av totalfangsten ble fanget etter 9-10 aug når nedbøren kom.
Størst oppgang var 11 aug – da gikk det hele 1540 stk gjennom tellerne i løpet av det døgnet

Oppgang av fisk gjennom trappene i løpet av sesongen ca. 11 708 stk.

Mer info om oppgang og fangststatistikk vil bli lagt ut etter hvert.

Største hittil i år !

Hann laks som passerte i den nye trappa 30.august ca 14 kg

 

100 cm med laks !

100 cm med laks passerte i den nye trappa i dag kl.11.22

Oppgangstall pr.22 august

T.o.m. 22 august har det gått opp  ca.8000 laks.

Tilsvarende tall samme tidspunkt i 2016 : 8596 stk  2017 : 7577 stk

Frem til 2 august hadde det gått opp rundt  2500 stk.

Etter nedbøren som kom og det ble fart i oppgangen rundt 9-10 aug, har det dermed gått opp rundt 5500 stk !

11.august ble det satt ny rekord i oppgang av antall laks gjennom laksetrappene på et døgn -da passerte det  totalt 1306 stk,

558 stk i den nye trappa og 748 stk i den gamle.

Den gamle rekorden fra 2016 var på ca. 1000 i løpet av et døgn.

God oppgang fremdeles- med rundt et par hundre i døgnet.

 

Tenk sikkerhet – bruk flytevest !

Tenk på din egen sikkerhet – bruk flytevest!

Think about you own safety- life jacket is recommended!

Denken Sie an Ihre Sicherheit-Rettungswesten sind dringend empfohlen!

Oppgang pr 16.august

Etter økningen i vannføringen fredag 10.august, ble det god aktivitet i begge laksetrappene.

Foreløpig foreligger resultat fra den nye trappa -her har det passert ca. 2100 stk f.o.m 9.august t.o.m 15. august.

Tall fra oppgang i den gamle trappa kommer i neste uke.

Det er et tidkrevende arbeid å registere passeringene gjennom tellerne- det er ikke bare antall fisk, men hver fisk blir registert med art, kjønn og lengde.

I mange av passeringene er det ikke bare en fisk, men kan være opptil 4-5 til 13 av gangen.

Et eksempel har -fra en passering i nye trappa 12.august – 13 fisk passerer på 19 sekunder.

Nyhet ! Filmer av Bjerkreimselva- – filmet på lav vannføring juni 2018

Bjerkreimselva- fra Tengesdal til Svelavannet ( sone 1,2,3b og 3)


Odland/Odlandshølen ( sone 3c)

Hofreisteåna fra Svelavannet til Hofreiste (sone 5)

C&R Høy temperatur på vannet i elva !

Temperaturen på vannet i elva er nå høy og stigende inntil det kommer nedbør.

Minner om at Cath & Release (Fang & slipp) IKKE skal praktiseres høy vanntemperatur.