Bjerkreim elveeigarlag SA

bjerkreimselva

Fangstresultat 2017

Fangst oppsummert ble totalt 12 016,93 kg (2016- 7 630,1kg)

Laks fordelt på:

Bjerkreim: 3 132 stk- 8 721,7 kg og Tengs/Fotland: 1.213 stk – 3 236,9 kg.

 

Det ble fanget laks: 4.345 stk- 11 958,6 kg og sjøørret 68 stk- 58,3 kg

Av dette ble det satt ut igjen (c & r) ca. 9 %, både i antall og kg av laks.

 

Snittvekt laks avlivet 2,79 kg og c & r 2,42 kg.

Største laks som ble fanget var i slutten av juni med 11,1 kg.

Det ble fanget flest fisk, 518 stk i uke 35

Uke med størst snittvekt var i uke 31, med 4,1 kg

 

 

 

Oppgang av fisk gjennom sesongen ble ca. 8075 stk villaks og 314 sjøørret.

(I tillegg kommer fisk ca. 570 som er fanget/c & r fra Spinnerihølen og nedover, dvs fisk som ikke er blitt registrert i tellerne).

Laksen var i snitt på 71,4 cm (2016 – 60,6 cm)

Antall svidder 2 719 stk (2016-6 154)

Antall mellomlaks 4 925 stk(2016- 2 967)

Oppgang pr. 29.august

Det har til nå passert rundt 7635 laks gjennom fisketellerne.

Oppdatert ukerapport vil komme til helgen.

Midtsesongevaluering 1/8-2017

Bjerkreimvassdraget midtsesongevaluering av fangstuttaket pr. 1. august 2017

Bjerkreimsvassdraget fellesforvaltning SA har gjennomført midtsesongevaluering for Bjerkreimsvassdraget, med utgangspunkt i fangstuttaket pr.1.august 2017

Ved midtsesongevaluering av laksefisket gjøres en vurdering av hvor sannsynlig det er at man kommer til å nå gytebestandsmålet i inneværende sesong.

Med bakgrunn i fangstuttaket pr.1.august er forventet gytebestand langt over gytebestandsmålet, og det er ikke behov for å sette inn tiltak for resten av sesongen.

Det vil derfor ikke bli endringer i døgnkvote eller sesonglengden.

 

Fangst pr. 1. august (alle tall i parentes er 2016)

Laks:

2017: 2032 stk/ 6516,2 kg (av dette er det satt ut igjen c & r: 169 stk/438,6 kg)

2016: 1728 stk/ 4 147,7 kg (av dette er det satt ut igjen c & r: 139 stk/230,4 kg

2015: 1193 stk/ 3 272,0 kg

Av sjøørret er det innrapportert 32 stk/30,2 kg (36 stk/26,7 kg)

 

Fordeling av fangst i de forskjellige vektklasser:

Andel svidder (under 3 kg) i antall 42 % (66 %) Snittvekt gruppe 1,73 kg (1,48 kg)

Andel mellomlaks (3-6,9 kg) i antall 56 % (33 %) Snittvekt gruppe 4,18 kg(4,06 kg)

Andel storlaks i antall omtrent likt begge år med 2 % (1 %) Snittvekt gruppe 8,16 kg (8,41 kg)

 

Fangsten er fordelt med 65,2 % (58,2 %) i Bjerkreim og 34,8 % (41,8 %) Fotlandsvannet/Tengs.

 

Sjøørrett

Vi minner om at all sjøørret er fredet fra 2017.

Bruk fiskeutstyr (sen) som er egnet til forsvarlig fang & slipp, i tilfelle du skulle få en stor sjøørret på kroken.

Det er fiskerens ansvar å sette seg inn i gjeldene fiskeregler. For enkelte kan det være nyttig å lese igjennom fiskereglene for en oppdatering.

 

NB! Det finnes enkelte større eksemplarer av sjøaure, som kanskje for enkelte kan forveksles med en oppdrettsfisk pga avvikende utseende eller en laks på grunn av størrelsen.

Videoen her viser en sjøaure på 74 cm -vekt godt over 4 kg.

Vær ekstra oppmerksomme på disse, så de ikke blir tatt på land ved en feiltagelse.

10.juli

Det har til nå -8.juli- passert rundt 3.500 laks gjennom tellerne.

Størrelsesfordelingen er 15 % svidder, 80 % mellomlaks og 5 % storlaks.

I 2016 hadde det passert 3.232 18.juli

 

Hittil største i år som har passert – 25.juni hanlaks rundt 13 kg

Funnet/Mistet !

Mistet!

Hov gjenglemt på parkeringsplassen på Apeland ca. midt av juli

Tlf. 918 93 549

 

Mistet!

Jakke mistet 4.juli i sone 3. Gul arteryx.

Tlf. Torill 480 43 487

 

24.august Funnet !

Kniv funnet i Holmen

Tlf. Torill 480 43 487

 

Mistet!

Vadestav mistet på Apeland, med korkhåndtak

Tlf. 480 43 487

 

26.juli Funnet.

Briller funnet på Laksheim

Tlf. Torill 480 43 487

 

17.juli Funnet

Fluesnelle funnet ved Gjedlakleiv/Handikapplassen

Tlf. Torill 480 43 487

 

20.juni Funnet

Mobiltlf funnet ved Gjedlakleiv ( handikapfiskeplassen)

Ta kontakt med Vikeså veiservice -tlf er levert inn der.

Respekter sonegrensene !

Enkelte viser liten respekt for sonegrensene –

særlig gjelder dette overfor noen av de få private strekk som er langs elva.

Vi minner om at fisket skal foregå i den sonen du som fisker har løst kort til, og  at sonegrensene skal respekteres !!!

 

15.juni

Det ble for mange en flott start på sesongen så langt.

Flere fikk kvoten kun i løpet av 1-2 timers fiske, og mange har fått fangst.

Send oss gjerne dine fiskebilder som vi kan legge i fotoalbumet ,

send til post@bjerkreimselva.no eller sms: 480 43 487

Skitt fiske!