Bjerkreim elveeigarlag SA

bjerkreimselva

Husk fangstrapportering!

Det nærmer seg slutten for fiskesesongen 2020 (t.o.m. 20.sept), da vi nå har begynt på den siste uka.
Minner om innlevering av fangstrapporter – siste frist for levering er 24.september.

Fangstrapportene/fiskekortet kan valgfritt leveres:

1.Innleveres hos en av våre mange fiskekortselgere. Gjelder også dere med sesongkort- trenger ikke innleveres der hvor det er kjøpt.

2.Leveres i oppsatte postkasser:
Cirkle K. Esso Vikeså, Bjerkreim Camping, Coop Bjerkreim, Ada Rosland,
Grendahuset Tengesdal,NAF Steinsnes.
NB! bankkontonummer må settes på for refundering av depositumet. Det er bare norske bankkontoer som kan benyttes.

3.Sendes pr. post- adressen står på fiskekortet/fangstrapporten.
Postgangen tar bortimot en uke så dette må postlegges i god tid før den 24.september.
NB! bankkontonummer må settes på for refundering av depositumet. Det er bare norske bankkontoer som kan benyttes.

Høy vannføring !

Etter siste dagers nedbør, har vannføringen i elva økt -rundt 121 m³/s nå i morgentimene.

Vi minner om :Vær forsiktig, og bruk flytevest -ikke utøv vading som gjør at du setter deg selv eller andre i fare.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image.png

Økt vannføring !

Etter siste dagers nedbør, har vannføringen i elva nå økt -rundt 73 m³/s nå i morgentimene. Elva er synkende nå, men mer nedbør er ventet i dagene fremover -noe som vil medføre en videre økning av vannføringen.

Vi minner om :Vær forsiktig, og bruk flytevest -ikke utøv vading som gjør at du setter deg selv eller andre i fare.

VIKTIG! Rømt oppdrettsfisk

Fylkesmannen fikk i går melding fra Fiskeridirektoratet angående meldinger om rømt fisk i Sokna, Åna-Sira og Kvina. Dette er fisk på 1-2 kg. Det er ikke kjent hvor fisken kommer fra. Det er derfor viktig å sikre nok skjell fra de rømte fiskene slik at det kan gjennomføres sporing. NORCE – LFI er engasjert til å bistå med overvåking og uttak.

Fiskere som fremover får antatt oppdrettsfisk SKAL ta skjellprøve av fisken. Det er i tillegg ønskelig at fettfinnen klippes av og leveres. Denne må enten leveres raskt eller fryses frem til levering.

Alle i oppsynet har skjellprøvekonvolutter for utdeling.
Innlevering, eventuell hjelp til skjellprøvetaking og ved behov for skjellprøvekonvolutter gjøres til
Bjerkreimvassdraget fellesforvaltning SA, v/Torill tlf. 480 43 487.

Vi ønsker umiddelbar tilbakemelding når det fanges en antatt oppdrettsfisk. Dette kan gjøres til Torill på tlf. 480 43 487 eller e-post: post@bjerkreimselva.no

Oppgang pr.31.august

Oppgang pr.31/8 12 964 laks
(27/8 var antallet 12 839)

August = 6 300 laks

7 000 ble passert den 4/8
8 000 den 8/8
9 000 den 10/8
10 000 den 12/8
11 000 den 14/8
12 000 den 20/8

8 laks på drøye 20 sekund

Den 23/8 kl. 15:05 passerte det 8 laks på drøye 20 sekund. Klippet her viser 6 av dem. Det er sjelden at det er flere enn 2 som kommer samtidig. Det har aldri før passert så mange «samtidig».   

Oppgang pr.27 aug.

Totalt er det nå tolket 11.300 laks.
I disse tallene ligger alt i nye trappa frem til og med den 20/8.
(Gjenstår 442 utolka klipp)
Tallene inkluderer alt tolket i gamle trappa frem til og med den 14/8.
(Gjenstår 1.440 utolka klipp).

Et rimelig konservativt anslag at det den 27/8 har passert 13.000 laks gjennom trappene.
Kanskje 14.000 laks er et realistisk sluttall for 2020?

Fremgangen for SØ vi så i fjor ser ut til å fortsette i år – med enda flere opp enn i 2019.

«Beste» år så langt var for øvrig 2018 med 12.100 laks.

Behov for overnatting ?

Siste ukes endringer i røde land, har ført til ledige uker hos mange av overnattingstedene. Har du behov for overnatting -ta direkte kontakt med utleier på det enkelte sted :

Ledig overnatting:


Holmen hytter
Ledig uke: 34-36-37
Tlf: (+47) 938 43 646/ (+47) 905 18 466

Vinningland- Ada Rosland
Ledig uke: 35-36-37
Tlf.(+47) 991 59 337

Vinningland- Mary Jane Vinningland
Ledig uke : 36,37
(+47) 915 24 836/(+47) 913 45 539
Uke: 36-37

Framme Feriehus
Ledig uke: 35 og 37
Ketil Gjedrem Tlf (+47) 959 74 564

Fossmoen
Ledig uke : 35 og 36
Odd Harald og Inger Anne Slettebø
Tlf (+47) 906 42 386/ (+47) 901 04 022

Eikeland gard
Ledig fra hus fra 6.september – leilighet fra 1.september
Anne og Tor Gaute Eikeland (+47) 412 88 901

Oppgang 10.aug

Oppgang i begge laksetrappene pr. 10. aug er 9 394 fisk.

Dette er ca. 120 flere laks enn det som ble registret i hele 2016 !

Passeringer av laks i perioden mellom 3-10. aug;

DatoNye trappaGamle trappaSum
3/81770177
4/85206526
5/834718365
6/865166
7/81300130
8/82450245
9/839510405
10/8685119804

9.aug kl.20.00 passerte det i den nye trappa 20 stk i et klipp.

Bjerkreimsvassdraget midtsesongevaluering pr. 1.aug 2020

Bjerkreimsvassdraget fellesforvaltning SA har gjennomført midtsesongevaluering for Bjerkreimsvassdraget, med utgangspunkt i fangstuttaket pr.1.august 2019

Ved midtsesongevaluering av laksefisket gjøres en vurdering av hvor sannsynlig det er at man kommer til å nå gytebestandsmålet i inneværende sesong.

Med bakgrunn i fangstuttaket pr.1.august beregnes gytebestansdmålet (GBM) å oppnås med god margin

( 218 %), og det er ikke behov for å sette inn tiltak for resten av sesongen.

Det vil derfor ikke bli innført endringer i døgnkvote eller sesonglengden.

Oppgang pr.31.juli

Det har frem til 31.juli passert ca. 6 600 laks.

Omlag 2400 laks passerte etter at oppgangen tok seg opp igjen i halen av forrige flomhendelse den 22/7.

Det er tilfeldig, men sammenlignet årets antall med foregående år :
3/8 2016 – 6 485
3/8 2017 – 6 580
3/8 2018 – 2 619 (det «tørre» året hvor det kom 6 000 laks på 8 dager)
3/8 2019 – 6 470
3/8 2020 – 6 700 (estimert)

Vannføring m3/s Gjedlakleiv