Bjerkreim elveeigarlag SA

bjerkreimselva

14.juni

Kun få timer igjen til årets hovedsesongåpning………..      Bilderesultat for smiley face thumbs up

Fisket har de siste dagene vært eventyrlig og oppgangen så langt medfører at dere som starter fiske på torsdag 15.juni, vil komme til en elv med mye fisk.

Minner om at sjøørreten fra 2017 er fredet, og skal settes skånsomt ut igjen.

Send oss gjerne fiskerbilder (epost: post@bjerkreimselva.no eller sms: 480 43 487,

som legges i fotoalbumet på www.bjerkreimselva.no.

Ønsker du ikke at navnet ditt skal stå på bildet, gir du bare beskjed om det.

 

Håper dere alle får en flott fiskesesong.

Skitt fiske!

13.juni

Det er fremdeles noen sesongkort igjen i de fleste soner.

Oppgangstall pr-12/6-2017 kl.19.00

Totalt 1032 stk.

Snittlengden er fremdeles noenlunde lik – 0,77cm og ca. 4,5kg. (Normal str. – Tabell NL)

Stor storlaks på 100cm + HITTIL i år   – 13stk.

Største fisk er fremdeles 110 cm

 

12/6 kl 19:00 2016

 Totalt 389 stk.

Bjerkreimselva passerte 1032 laks på elva så sent som den 27/6 -2016 kl. 15:30

Snittlengde var den gang 0,73 cm og ca. 3,8kg. (Normal str. – Tabell NL)

Stor storlaks på 100cm + var i HELE 2016 – 18 stk.

 

Nøkkeltall Sjøaure;

48 stk. i 2017 med snittlengde 45cm

100 stk. i 2016 med snittlengde 37cm

 

 

Flergangsgytere

Det er lett å forveksle flergangsgytere med oppdrettsfisk,

Dette er en hunfisk som har vært på elva flere ganger før.

Mørkt hode, litt slitt utseende og mange prikker under midtlinjen er tegn på flergangsgyter – som er viktig for elva.

Gammel flergangsgyter 90 cm ca. 8 kg

Passerte i den nye trappa 30.mai

7.juni

Det er nå innrapportert ca.25 laks i størrelse fra 3,5 til 8,5 kg.
Siste dagers nedbør, har ført til en god økning i oppgang av fisk.
Totalt 350 passerte fra 6.juni frem til kl.17.00 idag -7.juni.

Foreløpig ser det fremdeles ut til å være flergangsgytere og hunner som langt på vei dominerer i elva.
Nøkkeltall oppvandret laks gjennom fisketellere (totalt i begge laksetrappene)

2017;
Totalt 594 stk
Snittlengde er 0,78cm og en ca. 4,6kg. (Normal str. – Tabell NL)
Største fisk er 110 cm

2016 – samme tidsperiode
Totalt 330stk. (vi passerte 600 laks på elva først den 21/6 men da hadde vi også en lagt bak oss en lang og tørr periode med lite vann i den nye trappa)
Typisk størrelse var 70cm
Snittlengde var 0,72cm og ca. 3,6kg. (Normal str. – Tabell NL)

Stor storlaks på 100cm + var i 2016 – 18 stk.
Stor storlaks på 100cm + hittil i år – 12stk.

Nøkkeltall Sjøaure;
33 stk. i 2017 med snittlengde 49cm
75 stk. i 2016 med snittlengde 29,5cm

Sesongens første fisk

Årets første rapporterte laks 4,4 kg – tatt 1.juni i sone 3

Oppgangen startet 7.mai

Årets første laks – 3 stk passerte i går kveld gjennom telleren i den nye trappa.

Fredning av sjøørreten

På bakgrunn av ny kunnskap videoovervåkningen i vassdraget har gitt oss om sjøørretbestanden, er all sjøørret fredet f.o.m 2017.

Får du en sjøørret på kroken, skal denne settes skånsomt ut igjen.

Fangstresultat 2016

Fangstresultatet 2016

Det totale fangstresultatet  ble 7.691,9 kg (2015 -10.167,9 kg).
Laks fordelt på Bjerkreim : 5026,5 kg/  2217 stk og Tengs-Fotland : 2603,6 kg/1274 stk.

ca   7,4 av totalfangsten i kg er satt ut igjen (C&R) og ca. 9,5 % i antall.

Snittvekten av laks tatt på land ca.2,3 kg.

 

Detaljert fangstresultat vil bli lagt ut etterhvert.

Barnas dag 20.august 2016

BARNAS DAG – VILLAKSENS DAG i BJERKREIMSELVA  10 år!

Barnas dag i Bjerkreimselva 2016, ble avviklet for 10 gang lørdag 20 august.

Godt oppmøte også dette året med 72 registrerte deltagere på årets arrangement.

Som vanlig er det aldersgruppen 6-12 år med flest deltagere ( 69 %)

47 % av deltagerne kom fra Bjerkreim ,resten kom spredt fra forskjellige steder.

 

Blant de som var registrerte deltagere, ble det trukket en  Jubileumgevinst til  en verdi kr. 5 000,-.

Jubileumgevinsten (fiskestang og mye fiskeutstyr) var sponset av Ålgård Bua As og Bjerkreim elveeigarlag SA.

Den heldige «vinner» av gevinsten ble  Johannes Usken.

Marthon Skårland overleverer Jubileumsgevinsten til Johannes Usken 8år

Varaordfører Marthon Skårland overleverer Jubileumsgevinsten til Johannes Usken 8 år.

 

Øvrige gevinster: (sponset av Bjerkreim jeger & fiskeforening og Bjerkreim elveeigarlag SA)

  • Fiskestang – (trukket blant de som hadde alt riktig på Villaksvandringen) : Eline Egeli
  • Fiskestang : Kristoffer Gravdal
  • Fiskestang: Kjell Christian Hundsnes

Det ble notert to fisk som fangst denne dagen, Stian Horvei, 14 år  og Elinor Moi, 5 år var de lykkelige fiskere.

Stian Horvei

Stian Horvei

Elinor Moi

Elinor Moi

 

Øvrige bilder fra dagen finner du her

Arrangører:

Bjerkreim elveeigarlag SA i samarbeid med

Bjerkreim Jeger & Fiskeforening og Egersund Røde Kors hjelpekorps

 

 

Bjerkreimvassdraget midtsesongevaluering av fangstuttaket pr. 1 august 2016

Bjerkreimsvassdraget fellesforvaltning SA har gjennomført midtsesongevaluering for Bjerkreimsvassdraget, med utgangspunkt i fangstuttaket pr.1.august 2016

Ved midtsesongevaluering av laksefisket gjøres en vurdering av hvor sannsynlig det er at man kommer til å nå gytebestandsmålet i inneværende sesong.

Med bakgrunn i fangstuttaket pr.1.august er forventet gytebestand langt over gytebestandsmålet, og det er ikke behov for å sette inn tiltak for resten av sesongen.

 

Fangst pr. 1. august:

Laks: 4 147,7 kg/ 1728 stk

(tilsvarende tall for 2015: 3 272 kg/1 193 stk)

Av dette er det satt ut igjen (C&R) 230,4 kg / 139 stk

 

Laks fordelt på vektklasser (avlivet):

Under 3 kg:          64,3 %

3-6,9 kg:     34,7 %

Over 7 kg:  8,4 %

Av sjøørret er det innrapportert 26,7 kg/36 stk, herav satt ut igjen (C&R) 4,8 kg/11 stk.

Fangsten er fordelt med ca. 58,2 % i Bjerkreim og 41,8 % Fotlandsvannet/Tengs.

Registrert oppgang gjennom fisketellere i laksetrappene pr. 31. juli: 5 428 laks