Bjerkreim elveeigarlag SA

bjerkreimselva

Barnas dag 20.august 2016

BARNAS DAG – VILLAKSENS DAG i BJERKREIMSELVA  10 år!

Barnas dag i Bjerkreimselva 2016, ble avviklet for 10 gang lørdag 20 august.

Godt oppmøte også dette året med 72 registrerte deltagere på årets arrangement.

Som vanlig er det aldersgruppen 6-12 år med flest deltagere ( 69 %)

47 % av deltagerne kom fra Bjerkreim ,resten kom spredt fra forskjellige steder.

 

Blant de som var registrerte deltagere, ble det trukket en  Jubileumgevinst til  en verdi kr. 5 000,-.

Jubileumgevinsten (fiskestang og mye fiskeutstyr) var sponset av Ålgård Bua As og Bjerkreim elveeigarlag SA.

Den heldige «vinner» av gevinsten ble  Johannes Usken.

Marthon Skårland overleverer Jubileumsgevinsten til Johannes Usken 8år

Varaordfører Marthon Skårland overleverer Jubileumsgevinsten til Johannes Usken 8 år.

 

Øvrige gevinster: (sponset av Bjerkreim jeger & fiskeforening og Bjerkreim elveeigarlag SA)

  • Fiskestang – (trukket blant de som hadde alt riktig på Villaksvandringen) : Eline Egeli
  • Fiskestang : Kristoffer Gravdal
  • Fiskestang: Kjell Christian Hundsnes

Det ble notert to fisk som fangst denne dagen, Stian Horvei, 14 år  og Elinor Moi, 5 år var de lykkelige fiskere.

Stian Horvei

Stian Horvei

Elinor Moi

Elinor Moi

 

Øvrige bilder fra dagen finner du her

Arrangører:

Bjerkreim elveeigarlag SA i samarbeid med

Bjerkreim Jeger & Fiskeforening og Egersund Røde Kors hjelpekorps

 

 

Bjerkreimvassdraget midtsesongevaluering av fangstuttaket pr. 1 august 2016

Bjerkreimsvassdraget fellesforvaltning SA har gjennomført midtsesongevaluering for Bjerkreimsvassdraget, med utgangspunkt i fangstuttaket pr.1.august 2016

Ved midtsesongevaluering av laksefisket gjøres en vurdering av hvor sannsynlig det er at man kommer til å nå gytebestandsmålet i inneværende sesong.

Med bakgrunn i fangstuttaket pr.1.august er forventet gytebestand langt over gytebestandsmålet, og det er ikke behov for å sette inn tiltak for resten av sesongen.

 

Fangst pr. 1. august:

Laks: 4 147,7 kg/ 1728 stk

(tilsvarende tall for 2015: 3 272 kg/1 193 stk)

Av dette er det satt ut igjen (C&R) 230,4 kg / 139 stk

 

Laks fordelt på vektklasser (avlivet):

Under 3 kg:          64,3 %

3-6,9 kg:     34,7 %

Over 7 kg:  8,4 %

Av sjøørret er det innrapportert 26,7 kg/36 stk, herav satt ut igjen (C&R) 4,8 kg/11 stk.

Fangsten er fordelt med ca. 58,2 % i Bjerkreim og 41,8 % Fotlandsvannet/Tengs.

Registrert oppgang gjennom fisketellere i laksetrappene pr. 31. juli: 5 428 laks

Korrekt utfylling av fangstrapport

Bortimot alle leverer inn en fangstrapport som er veldig bra utfylt.

Ser imidlertid det er noen få rapporter hvor det kun er satt et X i kolonnen for vekt,og ikke faktisk vekt på fisken som er fanget.

 

Minner om at all fangst skal rapporteres med faktisk vekt på fisken.

Alternativt kan fiskens lengde oppgis- dette kan særlig være aktuelt ved C&R.

 

Det er fiskerens ansvar å sørge for å ha tilgjengelig vekt eller mulighet for å måle lengden, for å kunne rapportere inn fangsten på riktig måte.

Brudd på reglene kan føre til inndragning/utestengelse

 

Ta skjellprøver !

Skjellprøver

For å stimulere til en høyere andel innlevering av skjellprøver, godtgjør Bjerkreim elveeigarlag SA kr.20,- pr. innlevert skjellprøvekonvolutt.

(Forutsatt at det er brukbare skjell og utfylt tilstrekkelig informasjon på konvolutten)

Skjellprøvene gir oss som forvalter vassdraget mye informasjon tilbake.Oppfordrer alle til å ta skjellprøver av fangsten.

Ta prøver av alle typer fiske og størrelser, det er like viktig å ta skjellprøve av de minste fiskene som av de største.

Alle som går oppsyn på vegne av Bjerkreim elveeigarlag SA har skjellprøvekonvolutter til utdeling eller dere kan ta kontakt med Bjerkreim elveeigarlag SA, tlf Torill 480 43 487

Hvordan skal skjellprøven taes? Forklaring finner du her 

Skjellprøvene kan du returnere til en av de som går oppsyn eller direkte til

Bjerkreim elveeigarlag SA, Gjedrem 81

tlf. 480 43 487.

Videoklipp fra laksetrappa 8.juli

 

Videoklipp fra en passering 8.juli i den «nye» trappa kan du ser her :

© Bjerkreim elveeigarlag SA

 

Det er to fisketrapper i Fotlandsfossen. Vi bruker begrepet den gamle og den nye trappa.

Den nye  trappa er ikke ny -ble åpnet i 1976, mens den gamle trappa ble bygd på slutten av 1800 tallet – med senere restaureringer og tilpasninger)

Det er montert en fisketeller i hver trapp.

Tenk sikkerhet når du fisker !

I går kveld arrangerte vi kurs for de som går oppsyn i bruk av kasteline og hydrologi.
Kursinstruktør var Jonas Hovland fra SUBDCO marine services.

20160705_211106

Det er 16 personer som er engasjert som oppsyn, men alle hadde ikke anledning til å være med denne kvelden.
Vi hadde samme kurs for 4 år siden, så for enkelte var dette et oppfriskningskurs.

Vi håper det ikke blir nødvendig med bruk av kasteline for å redde personer som har falt i elva,
og oppfordrer alle til å tenke sikkerhet når dere fisker.

Utøv sikker vading og bruk flytevest.

Vannføringsdata fra Gjedlakleiv.

NVE har nå vært på vedlikeholdstur på målestasjonen på Gjedlakleiv.

Skala og sensorer er korrekte, men det kan se ut som om det har skjedd en profilendring under flommen. De målte ca. 17 m3, mens kurven viser ca 12,5 m3. Med andre ord viser kurven for lite i vannføring. Hvordan dette forholdet endrer seg ved synkende/stigende vannføring vet vi ikke. Kurven vil bli revidert, men dette tar nok litt tid da de er avhengig av enda flere målinger.

 

 

 

 

Oppgang i laksetrappene pr.20.juni

Det går hittil gått opp (pr. 20.juni) 422 villaks- ingen oppdrett.

Nokså likt fordelt på hann/hunn –

snittvekt hanner 3,83 kg/73 cm  og 4,15 kg hunner/74 cm

I tillegg er det gått opp 74 sjøaure.

Den største som har gått opp var ca. 13 kg.

Det er to fisketrapper i Fotlandsfossen. Vi bruker begrepet den gamle og den nye trappa.

Den nye  trappa er ikke ny -ble åpnet i 1976, mens den gamle trappa ble bygd på slutten av 1800 tallet – med senere restaureringer og tilpasninger)

Det er montert en fisketeller i hver trapp.