Bjerkreim elveeigarlag SA

bjerkreimselva

15.juni

Perioden med begrenset kortsalg er nå over, og årets fiskesesong er nå i gang for fullt.

Lav vannføring gjør at forholdene ikke er optimale, men flere fisk er blitt tatt i morgen timene.

Noe nedbør er meldt i dagene fremover, usikkert hvor mye dette blir.

Skitt fiske!

 

Oppgang gjennom fisketellerne perioden 7.mai- 7.juni (morgen)

Registrering i fisketellerne fra 7.mai til 1. juni, viser en oppgang av til sammen 170 laks, alle villfisk.

Fordelt på kjønn:

79 hanner med snittvekt 3,5 kg og 71 cm i snittlengde

91 hunner med snittvekt 3,7 kg og 72 cm snittlengde.

Den største som er gått opp var på 96 cm og den minste 52 cm.

Stort sett alle bærer preg av flergangsgyting. De aller fleste har gått opp i den «nye» trappa.

I tillegg har det gått opp 13 sjøaure i mai, snittlengde på 44 cm.

 

For juni har det hittil gått opp 133 laks.

Det er to fisketrapper i Fotlandsfossen. Vi bruker begrepet den gamle og den nye trappa.

Den nye  trappa er ikke ny -ble åpnet i 1976, mens den gamle trappa ble bygd på slutten av 1800 tallet – med senere restaureringer og tilpasninger)

Det er montert en fisketeller i hver trapp.

 

 

1.juni

Årets fiskesesong er igang………..

Så langt er det innrapportert en 3 kg laks fra de som har prøvd fiskelykken noen timer. Denne ble tatt øverst i sone 3.

God oppgang i laksetrappa i går kveld – 54 laks og 2 sjøørret.

 

 

 

31052016

 

 

Fisketellere på plass!

Etterlengtede fisketellere er nå plass plass i laksetrappene, en i hver trapp.

Første fisk passerte i den nyeste trappa 7.mai -en 4-5 kg flott laks.

Med fisketellere kan vi nå få et kunnskap om hva som faktisk går opp av fisk i vassdraget, og et godt grunnlag for forvaltning av laksestammen.

 

Fiskekortsalget 2016

Fiskekortsalget for sesongkort og fiskekort for perioden 1-14.juni åpnes fredag 8.april kl.18.00

Mer informasjon finnes under menyvalg (vannrett meny) Fiskekort.

Det er samme program for kortsalg i år som ifjor.

Kortprisene er uendret ifht i fjor:

Sesongkort sone 1,2,3,3b eller 5: kr. 4700,- + depositum kr. 400,- Kan brukes i perioden 15.juni-20.september)

Døgnkort perioden 1-14.juni  kr. 650,- + depositum kr.200,-  (begrenset antall kort som selges, 20 stk pr. døgn)

Kortene i denne perioden følger datoen og ikke 24 timer som ellers i sesongen

Fangstresultat 2015

Fangstresultatet for sesongen 2015 endte på 4.401 stk laks og 105 stk sjøaure.
Tilsammen 10.252,75 kg. Et bra resultat, med tanke på høy vannføring og kald elv ved sesongstart som medførte en forsinket oppgang. Siste del av sesongen bar preg av mye fisk på elva, men vanskelige forhold da fisken var lite bitevillig over lange perioder.
Av dette ble ca 360 laks satt ut igjen. Snittvekten på avlivet laks var 2,35 kg og c&r ca 1,82 kg.
Detaljert fangst statistikk vil bli lagt ut etterhvert, dette vil også gjelde tidligere års statistikker.

Fiskesesongen er nå slutt-husk innlevering av fangstrapport

Fiskesesongen 2015 er nå over, og vi minner om innleveringsfristen INNEN 1.OKTOBER for fangstrapportering.

Fangstrapporten kan leveres inn hos en av våre fiskekortselgere (valgfritt hvem) eller sendes pr.post.

Adressen står på kortet.

 

Husk fangstrapportene !

Årets fiskesesong går mot slutten.

Vi minner om innleveringsfrist innen 1.oktober på fangstrapportene.

Gjerdeklyvere m.m.

Send oss gjerne en tilbakemelding fra dere som går langs elva om det er behov for gjerdeklyvere på nye steder, eller om oppsatte gjerdeklyvere ikke fungerer/er ødelagt.