Bjerkreim elveeigarlag SA

bjerkreimselva

1 21 22 23

Fiskesesongen er nå slutt-husk innlevering av fangstrapport

Fiskesesongen 2015 er nå over, og vi minner om innleveringsfristen INNEN 1.OKTOBER for fangstrapportering.

Fangstrapporten kan leveres inn hos en av våre fiskekortselgere (valgfritt hvem) eller sendes pr.post.

Adressen står på kortet.

 

Husk fangstrapportene !

Årets fiskesesong går mot slutten.

Vi minner om innleveringsfrist innen 1.oktober på fangstrapportene.

Gjerdeklyvere m.m.

Send oss gjerne en tilbakemelding fra dere som går langs elva om det er behov for gjerdeklyvere på nye steder, eller om oppsatte gjerdeklyvere ikke fungerer/er ødelagt.

Mistet/funnet

Mistet

2.september: Liten boks med hovedsaklig tubefluer mistet i Holmen eller ved Covent. Tlf 413 39 402

Funnet

2.september: Vadesko funnet i Holmen tlf 480 43 487

Barnas dag 2015

BARNAS DAG – VILLAKSENS DAG

i BJERKREIMSELVA

Lørdag 22 aug. 

Bilder fra Barnas dag finner du her

 

Merket laks

Av og til blir det fanget laks i vassdraget som er merket (har et utvendig f.eks plastmerke)

Lørdag ble det tatt en merket laks på Tengs – 13,1 kg på stang.

Ved hjelp av merke ID, er det mulig å få informasjon om hvor denne fisken stammet fra :

Laksen ble merket som smolt ved NINA forskningsstasjon IMS 3/3-2010 og var av Alta-stamme (villaksforeldre)

Laksen har fra stryketidspunktet til den ble smolt vært i oppdrett på stasjonen.

Smolten ble satt ut i elva Imsa 5.mai 2010

Bjerkreimsvassdraget midtsesongevaluering av fangstuttaket pr.1.august 2015

Bjerkreimsvassdraget midtsesongevaluering av fangstuttaket pr.1.august 2015

Totalfangst pr. 1/8-2015 ble 3.272 kg (inkl 172 kg/88 stk som er igjenutsatt)

Fangresultatet i 2014 pr.1/8 var 2.040 kg

Fangsten er fordelt med ca.45,8 % i Bjerkreim  og 54,2 % Fotlandsvannet/Tengs.

Vassdraget totalt (inkl C&R)
Antall kg
under 3 kg 695 1126
3-7 kg 482 2019
over 7 kg 16 127
Sum 1193 3272
Vassdraget totalt (avlivet)
Antall kg
under 3 kg 625 1035
3-7 kg 466 1957
over 7 kg 14 108
Sum 1105 3100
Vassdraget totalt (C&R)
Antall kg
under 3 kg 70 91
3-7 kg 16 62
over 7 kg 2 19
Sum 88 172

Fangstrapportering sesongkort

Minner om fristen for innlevering av fangstrapport første halvdel av sesongen var 1.august

Mangler fremdeles enkelte fangstrapporter -disse må leveres SNAREST !!!

Nye nettsider !

Velkommen til våre nye nettsider!

Våre nettsider har fått ny design. De er nå også tilpasset til å fungere bedre på mobil og nettbrett.

Ta deg gjerne en titt rundt og skulle du ønske å komme med en tilbakemelding enten det er ris eller ros send oss en epost, vi leser den gjerne!

1 21 22 23