Bjerkreim elveeigarlag SA

Bjerkreimsvassdraget Fellesforvaltning SA

2022: Her vil det bli lagt ut fortløpende informasjon som gjelder for hele vassdraget.

Ved endringer i f.eks. fiskereglene som gjelder for hele vassdraget, vil dette bli informert om på denne siden.

DESINFISERING AV FISKEUTSTYR FOTLANDSVANNET/TENGSELVA 1.juni

Nytt 2022 : På rasteplassen rett overfor sandtaket på Fotland er det oppsatt en desinfiseringssstasjon til bruk for desinfisering av fiskeutstyret..

Informasjon fra Bjerkreimsvassdraget fellesforvaltning SA (BVF) 6.mai 2022
BVF har avholdt årsmøte og har vedtatt følgende endringer i fiskeregler m. m gjeldene fra sesongen 2022
i Bjerkreimsvassdraget:

Multifilament snøre (f.eks. Fireline) er ikke tillat bruk i Bjerkreimsvassdraget.

•Gjenutsatt laks regnes med i kvoten.

 •«LETT FISKE» blir automatisk innført ved vannføring på 10 m³/s (målt ved Gjedlakleiv målestasjon) Opphevelse av innført lett fiske skjer ikke automatisk, men blir vurdert av styret som avgjør når lett fiske skal opphøre, med bakgrunn i fremtidige værutsikter m. m.

 •Elvekort

Det innføres pliktig kjøp av Elvekort for fiskere i Fotlandsvannet og Tengselva.

Dette er obligatorisk for ALLE fiskere, også fiskerettshavere og deres gjester og vil bli tilgjengelig for kjøp på Elveguiden.

Elvekortet koster kr.150,(inkl desinfisering).

På denne måten vil det offentlige kravet til registering av fiskeinnsatsen til den enkelte fisker i Fotlandsvannet og Tengselva kunne registreres. Dette har vært et krav fra 2019.

Har du kjøpt Elverkortet for Tengs/Fotlandsvannet og skal fiske i Bjerkreim, gjelder dette som betaling også for desinfisering i Bjerkreimselva. Du trenger derfor ikke kjøpe desinfiseringsmerket her og.	

Aktuelle faglige rapporter vil bli lagt ut her:

FAGRAPPORTER:

Resultat av gytefisktelling (Nina)

Det kan være vanskelig å kjønnsbestemme villlaks