Bjerkreim elveeigarlag SA

Uncategorized

1 2 3 16

Årets første laks

passerte gjennom telleren i den nye trappa 11/5 kl.21.32 !

En hunfisk på rundt 8 kg.

Årets første lakser observert !

Årets første lakser – 2 stk på 5-6 kg ble i dag observert i Spinnerihølen.

Foreløpig ingen passeringer i trappa.

Fisketeller på plass

Fisketelleren i den nye trappa er nå installert igjen, og vi venter i spenning på årets første laks!

Foreløpig er det bare smolt og noen brunaure som har passert.

22.april 2021 kl.18.00 åpnes fiskekortsalget

for fiskekort i perioden 1-14.juni ( sone 1,2,3 og 3b) og sesongkort ( sone 3, 5 og 6)

Fiskekortene kjøpes via Elveguiden.

NB! Nytt i år er at også tidligkortene til sone 1 selges via Elveguiden.

For sesongkort i andre soner, ta direkte kontakt med kortselgere :

Sone 1    :Anne Lise Hestnes tlf. 905 12 961

Sone 2   : Tore og Kari Tengesdal tlf. 51 45 02 31

Sone 3b : Ada Rosland tlf 51 45 01 12

God jul!

Bjerkreim elveeigarlag SA ønsker dere alle

en riktig God jul og et Godt nytt ( fiske) år !

Vi håper at korona situasjonen for kommende sesong blir slik at våre trofaste – (og nye) kunder fra inn- og utland kan få en «normal» fiskesesong her i Bjerkreimselva i 2021.

Oppgang og innsig av villaks og sjøørret 2016-2020

Skandinavisk Naturovervåking utfører det omfattende arbeidet med videoovervåkingen i laksetrappene.

Rapport med oppsummering og innsig av villaks og sjøørret til Bjerkreimsvassdraget 2016-2020 finner du her

Fangstresultat 2020

Totalfangsten for Bjerkreimsvassdraget endte på 4095 fisk – 4013 stk laks og 82 sjøaure.

8676,45 kg -inkl 70,1 kg sjøaure.

Laks fordelt på:
Bjerkreim: 2587 stk og Tengs/Fotland 1426 stk.

Av dette ble det satt ut igjen rundt 8 % -både i antall og kg laks.

Snittvekt avlivet 2,16 kg og C&R 2,01 kg.

Største laks i kg ble tatt i Bjerkreim 30.juli med en vekt på 9,8 kg.

Uke 32 ( 3-9 aug) ble det tatt flest laks i Bjerkreimselva. Både i antall ( 307 stk) og i kg (595 kg)

I løpet av årene med videoovervåking 2016-2020 ble det i år satt ny rekord i oppgang

– pr.25/9: 13 730 laks.

Vannføring Gjedlakleiv m³/s

21 september- Fiskesesongen er nå slutt!

Fiskesesongen 2020 er nå gått over i historien- til glede for noen og savn for andre.

Det ble en annerledes sesong for mange av våre trofaste utenlandske fiskere -med stengte grenser og ingen mulighet til å komme hit på laksefiske dette året.
Vi håper på mer «normale» forhold for neste års fiskesesong.

Minner om innleveringsfristen for fangstrapportering senest 24.september.

Fangstrapportene/fiskekortet kan valgfritt leveres:

1.Innleveres hos en av våre mange fiskekortselgere. Gjelder også dere med sesongkort- trenger ikke innleveres der hvor det er kjøpt.
NB! Siste innleveringsfrist er 24.september

2.Leveres i oppsatte postkasser:
Cirkle K. Esso Vikeså, Bjerkreim Camping, Coop Bjerkreim, Ada Rosland,
Grendahuset Tengesdal, NAF Steinsnes.
NB! bankkontonummer må settes på for refundering av depositumet. Det er bare norske bankkontoer som kan benyttes.
NB! Siste innleveringsfrist er 24.september

Oppsummert tall for oppgang og fangstresultat vil bli lagt ut fortløpende etterhvert som tallene er klare.

Bjerkreim elveeigarlag takker for i år, og håper dere har hatt mange fine stunder langs elva- både med og uten fangst.
Har noen av dere innspill til oss, så send det gjerne til post@bjerkreimselva.no

Oppgang pr.17.september

Høy vannføring har hindret oppvandring i en periode nå.
Laksen gjenopptok vandringsaktiviteten i trappene idet vannføringen gikk ned nå i uka.
I går gikk det 30 laks i nye trappa og en i gamle trappa.
Totalt er det nå passert ca. 13 500 villaks.
Den store økningen i antall sjøørretobservasjoner fra i fjor – ser også ut til å fortsette i år.
For første gang siden vi startet overvåkingen i 2016 er det i år blitt registrert flere individer over 65cm. (+/- 3 kg.)

Det er nå i slutten av fiskesesongen blitt rapportert om fangster av rømt oppdrettslaks i flere elver på Sørlandet– også under trappene her i Tengselva. Disse er ikke blitt observert i laksetrappene.
Siste registrerte oppdrettslaks passerte gjennom telleren den 24/8.
Totalt i 2020 er det blitt registrert 2 sikre oppdrettslaks og 3 individer som ennå ikke er endelig verifisert.
Av kultivert laks er det observert 14 sikre og 17 usikre individer i trappene så langt i 2020.
Kjennetegnet på disse klekkeriutsatte villaksene er som oftest
avklippet fettfinne, «deformert» ryggfinne og/eller et merke festet i ryggfinnen.

1 2 3 16