Bjerkreim elveeigarlag SA

Uncategorized

Fisketellere på plass!

Etterlengtede fisketellere er nå plass plass i laksetrappene, en i hver trapp.

Første fisk passerte i den nyeste trappa 7.mai -en 4-5 kg flott laks.

Med fisketellere kan vi nå få et kunnskap om hva som faktisk går opp av fisk i vassdraget, og et godt grunnlag for forvaltning av laksestammen.

 

Fiskekortsalget 2016

Fiskekortsalget for sesongkort og fiskekort for perioden 1-14.juni åpnes fredag 8.april kl.18.00

Mer informasjon finnes under menyvalg (vannrett meny) Fiskekort.

Det er samme program for kortsalg i år som ifjor.

Kortprisene er uendret ifht i fjor:

Sesongkort sone 1,2,3,3b eller 5: kr. 4700,- + depositum kr. 400,- Kan brukes i perioden 15.juni-20.september)

Døgnkort perioden 1-14.juni  kr. 650,- + depositum kr.200,-  (begrenset antall kort som selges, 20 stk pr. døgn)

Kortene i denne perioden følger datoen og ikke 24 timer som ellers i sesongen

Fangstresultat 2015

Fangstresultatet for sesongen 2015 endte på 4.401 stk laks og 105 stk sjøaure.
Tilsammen 10.252,75 kg. Et bra resultat, med tanke på høy vannføring og kald elv ved sesongstart som medførte en forsinket oppgang. Siste del av sesongen bar preg av mye fisk på elva, men vanskelige forhold da fisken var lite bitevillig over lange perioder.
Av dette ble ca 360 laks satt ut igjen. Snittvekten på avlivet laks var 2,35 kg og c&r ca 1,82 kg.
Detaljert fangst statistikk vil bli lagt ut etterhvert, dette vil også gjelde tidligere års statistikker.

Fiskesesongen er nå slutt-husk innlevering av fangstrapport

Fiskesesongen 2015 er nå over, og vi minner om innleveringsfristen INNEN 1.OKTOBER for fangstrapportering.

Fangstrapporten kan leveres inn hos en av våre fiskekortselgere (valgfritt hvem) eller sendes pr.post.

Adressen står på kortet.

 

Husk fangstrapportene !

Årets fiskesesong går mot slutten.

Vi minner om innleveringsfrist innen 1.oktober på fangstrapportene.

Gjerdeklyvere m.m.

Send oss gjerne en tilbakemelding fra dere som går langs elva om det er behov for gjerdeklyvere på nye steder, eller om oppsatte gjerdeklyvere ikke fungerer/er ødelagt.

Mistet/funnet

Mistet

2.september: Liten boks med hovedsaklig tubefluer mistet i Holmen eller ved Covent. Tlf 413 39 402

Funnet

2.september: Vadesko funnet i Holmen tlf 480 43 487

Barnas dag 2015

BARNAS DAG – VILLAKSENS DAG

i BJERKREIMSELVA

Lørdag 22 aug. 

Bilder fra Barnas dag finner du her

 

Merket laks

Av og til blir det fanget laks i vassdraget som er merket (har et utvendig f.eks plastmerke)

Lørdag ble det tatt en merket laks på Tengs – 13,1 kg på stang.

Ved hjelp av merke ID, er det mulig å få informasjon om hvor denne fisken stammet fra :

Laksen ble merket som smolt ved NINA forskningsstasjon IMS 3/3-2010 og var av Alta-stamme (villaksforeldre)

Laksen har fra stryketidspunktet til den ble smolt vært i oppdrett på stasjonen.

Smolten ble satt ut i elva Imsa 5.mai 2010