Bjerkreim elveeigarlag SA

Uncategorized

Få timer igjen til sesongstart 2022

Kun få timer igjen for de som har fiskekort 1.juni.

Det er ennå noen få ledige kort i enkelte soner for perioden 1-14.juni – se Elveguiden.no

Desinfisering i perioden 1-14.juni kan gjøres hos: Vikeså veiservice Esso, Cirkle K Vikeså og Bjerkreim elveeigarlag, (Gjedrem 81).

Fra 14.juni har alle fiskekortselgerne tilbud om desinfisering.

Minner om at all fangst ( også 0 fangst) skal registreres i Elveguiden på fiskekortene for 1-14.juni.

Velkommen til ny fiskesesong i Bjerkreimselva.

Oppgang t.o.m 26.mai

Det passerte 112 villaks og et par pene sjøørret i den nye trappa i går.

Laksen var i all hovedsak mellomlaks. Det har til og med 26/5 passert 176 villaks. Alle gjennom den nye trappa. Oppvandringen opphører i nye trappa når vannføringen passerer 60-65m3/s, dette skjedde igjen i natt.

Oppgang i laksetrappa pr. 11.mai

Vandringen er kommet i gang med samme mønster som tidligere år i trappa.

I år er det likevel nytt med flere som har passert på de laveste vanntemperaturene vi noensinne har sett.

Til og med i går er det passert 14 laks. Inkludert en litt tvilsom (kanskje oppdrett?)

Alle er mellom- og storlaks.

Oppgangen fra de andre årene viser at det er først fra midten av mai det begynner å bli mange, og som det ser ut nå på YR for neste uke så kan det treffe godt også i år.

Akkurat nå er det dobbelt så mange som det noensinne har vært på elva – den 11/5 😊

Pågående undersøkelser i Bjerkreimselva

Etter oppdrag fra  Nye Veier og i forbindelse med ny E39 trasé vil Asplan Viak i ukene fremover,

både ved dykking og andre metoder foreta en hel del undersøkelser  og kartlegging i  Bjerkreimselva.

Endringer i fiskeregler m.m. 2022

Informasjon fra Bjerkreimsvassdraget fellesforvaltning SA (BVF)

BVF avholdt årsmøte og har vedtatt følgende endringer i fiskeregler m. m gjeldene fra sesongen 2022:

Multifilament snøre (f.eks. Fireline) er ikke tillat bruk i Bjerkreimsvassdraget.

•Gjenutsatt laks regnes med i kvoten.

 •«LETT FISKE» blir automatisk innført ved vannføring på 10 m³/s (målt ved Gjedlakleiv målestasjon) Opphevelse av innført lett fiske skjer ikke automatisk, men blir vurdert av styret som avgjør når lett fiske skal opphøre, med bakgrunn i fremtidige værutsikter m. m.

Årets første laks !

passerte videokameraet i den nye trappa fredag 23.april kl. 22.37,

vanntemperatur 7,76. Anslått lengde ca. 86 cm -6,5 kg.

Tidligste passering før dette var 27.april 2018.

Passeringen kan du se HER

Fiske for barn i Bjerkreimselva

Vi har fått flere henvendelser etter en artikkel i Fiskeavisen vedrørende barns fiske og medhjelpere.

Vi presiser at artikkelen kun omhandler innlandsfiske, og ikke fiske etter anadrom fisk (laks-sjøørret).

I Bjerkreimselva fisker barn/ungdom under 18 år gratis, men skal ha fiskekort.

Gratis fiske gjelder ikke for perioden 1-14.juni.

Vedkommende må kunne fiske selvstendig. Ved behov for hjelp av voksne må også denne ha gyldig fiskekort.

https://www.fiskeavisen.no/na-kan-du-som-voksen-fiske-gratis-nar-du-er-sammen-med-barna/

21.april 2022 kl.18.00 åpnes fiskekortsalget

for fiskekort i perioden 1-14.juni ( sone 1,2,3 og 3b) og sesongkort ( sone
3, 5 og 6)

Fiskekortene kan kjøpes via Elveguiden.

For sesongkort i andre soner, ta direkte kontakt med kortselgere :

Sone 1    :Anne Lise Hestnes tlf. 905 12 961

Sone 2   : Tore og Kari Tengesdal tlf. 51 45 02 31

Sone 3b : Ada Rosland tlf 51 45 01 12

 

SNA rapport -Oppsummering av oppgang og innsig 2016-201

SNA (Skandinavisk naturovervåking) har oppdraget med videoovervåkningen av oppgang av fisk i laksetrappene i Bjerkreimsvassdraget.

Rapport med oppsummering og innsig av villaks og sjøørret til Bjerkreimsvassdraget i perioden

2016-2021 finnes her