Bjerkreim elveeigarlag SA

Uncategorized

Oppgang pr.31.mai

Det har passert 94 laks frem til nå (31/5)  – mot 71 laks på samme tid i fjor.

Aktiviteten tok seg opp i helga etter hvert som vanntemperaturen steg., og dermed et veldig likt forløp så langt som det vi så i 2020.

Det er for det meste mellom- og storlaks som har passert kameraene frem til nå

De første sjøørretene vandret opp igjen i elva nå i løpet av helga. De var flotte, og så til å være i god kondisjon.

Vekta er nok om lag mellom 1-1,5 kg.

Få timer igjen til sesongstart 2021

Kun få timer igjen for de som har fiskekort 1.juni.

Noe fisk har gått opp, men det har vært en kald vår som trolig forsinker oppgangen noe.

Det er ennå ledige kort i enkelte soner for perioden 1-14.juni – se Elveguiden.no

Desinfisering i perioden 1-14.juni kan gjøres hos: Vikeså veiservice Esso, Cirkle K Vikeså og Bjerkreim Camping Gjedrem.

Fra 14.juni har alle fiskekortselgerne tilbud om desinfisering.

Minner om at all fangst ( også 0 fangst) skal registreres i Elveguiden på fiskekortene for 1-14.juni.

Velkommen til ny fiskesesong i Bjerkreimselva.

Koronakjøreregler for fiskere i Bjerkreimselva 2021

Koronaregler for bruk av gapahuker langs Bjerkreimselva 2021

Oppgang pr 28.mai 2021

Frem til og med i dag (28/5) har det passert 25 laks i trappa.

Det har også vært høy aktivitet av utvandrende smolt de siste ukene.

Overvåkingen har vist at i mai så er det i all hovedsak vanntemperatur som bestemmer oppgang.

På lave temperaturer er ikke laksen villig til å vandre i trappa.

Som i fjor, har det vært en kald vår også i 2021 med vanntemperaturer på mellom 6 og 7 grader.

Det er først når temperaturen i elva passerer 8 grader at vandreaktiviteten tar til.

Erfaringene er at dette skjer oftest i siste halvdel av mai.

I forhold til årene 2016-2019 ser det ut som oppgangen er forsinket med om lag ei uke.

 Med finværet som er meldt fremover er det nok like før vi ser at aktiviteten i trappa tiltar.

Legg ellers merke til at antall registrert laks i mai ikke sier noe som helst for totaltinnsiget.

Eksempelvis hadde 2020 det laveste registrerte antallet på kurven på dette tidspunktet, men totalantallet endte allikevel opp som det beste i 5 års-perioden.

Antall laks som har passert tellerne den 31/5 hvert år.

2016 – 181

2017 – 235

2018 – 141

2019 – 199

2020 – 75

2021 – 25

Skandinavisk Naturovervåking (SNA) er ansvarlig for overvåkingen i laksetrappene.

Her er en oppsummering fra SNA:

Vandring i nye trappa.

Selve trappa fungerer godt, men overvåkingen har vist at under spesielle forhold så kan vandringen i nye trappa nesten opphøre.

Laksen samler seg da gjerne i store mengder nede i selve trappa.

Dette skjer ikke i gamle trappa. Dette er en tydelig bekreftelse på at dette ikke er en generell vandringsadferd vi ser, men noe som skyldes spesielle forhold i trappa.

Ei laksetrapp er vår assistanse til laksen slik at den får en mulighet til å forsere et vandringshinder – som her gjennom Fotlandsfossen. Forsinkelse av oppvandring, opphoping og trengsel i trappekulpene er ikke ønskelig. Spesielt er det en økt fare for utvikling og spredning av sopp under forhold med høye vanntemperaturer og trengsel. Hypotesen det er jobbet ut i fra er at det er kanalen, og ikke trappa som er proppen.

De første meterne av kanalen er forholdsvis dyp, og her blir det dannet et (uønsket) stoppested for laks. Videre oppover er vandringsveien steril, og med få eller ingen skjulmuligheter. Det ser ut til at det er dette som gjør laksen usikker. Til tider er det stor trafikk av skuelystne som kan forsterke denne usikkerheten. Det var også perioder med observasjoner av mye laks som hoppet frem og tilbake mellom trappa og kanalen.

Basert på erfaringene fra flere år med overvåking i trappene er det derfor i samarbeid med Bjerkreim elveeierlag planlagt, og gjennom vinteren 2021, foretatt tiltak med formål om å bedre denne situasjonen. Kanalen, og trappene er nå blitt gjerdet inne for å redusere mulig negativ påvirkning fra ferdsel. Samtidig er første del av kanalen blitt fylt opp av stein for å fjerne den kunstige «hølen», og skape en mer naturlig vei videre som kan stimulere til vandring. Til slutt er telleren i år blitt plassert på selve trappevangen, øverst i trappa. Erfaringene er at laksen ikke så gjerne vil gå ned igjen etter først å ha passert telleren.

Fiskeadferd i trapp, men spesielt i en kunstig kanal er et relativt ukjent terreng med lite sikker kunnskap. Det er heller ikke lett å skille ut virkning og effekt fra enkelt-tiltak. Vi vil sammen med lokale krefter derfor følge situasjonen nøye, og gjøre løpende justeringer underveis i sesongen om det blir nødvendig.

Dette hadde ikke latt seg realisere uten godkjennelser og lokal assistanse. Det er vist stor velvilje i forbindelse med organisering og finansiering av de ulike tiltakene fra Bjerkreim elveeierlag. Det meste av SNA sitt bidrag i forbindelse med disse tiltakene er egenfinansiert.

Summen av disse tiltakene vil forhåpentligvis bedre vandringsforholdene for laksen gjennom nye trappa.

Årets første laks

passerte gjennom telleren i den nye trappa 11/5 kl.21.32 !

En hunfisk på rundt 8 kg.

Årets første lakser observert !

Årets første lakser – 2 stk på 5-6 kg ble i dag observert i Spinnerihølen.

Foreløpig ingen passeringer i trappa.

Fisketeller på plass

Fisketelleren i den nye trappa er nå installert igjen, og vi venter i spenning på årets første laks!

Foreløpig er det bare smolt og noen brunaure som har passert.

22.april 2021 kl.18.00 åpnes fiskekortsalget

for fiskekort i perioden 1-14.juni ( sone 1,2,3 og 3b) og sesongkort ( sone 3, 5 og 6)

Fiskekortene kjøpes via Elveguiden.

NB! Nytt i år er at også tidligkortene til sone 1 selges via Elveguiden.

For sesongkort i andre soner, ta direkte kontakt med kortselgere :

Sone 1    :Anne Lise Hestnes tlf. 905 12 961

Sone 2   : Tore og Kari Tengesdal tlf. 51 45 02 31

Sone 3b : Ada Rosland tlf 51 45 01 12

God jul!

Bjerkreim elveeigarlag SA ønsker dere alle

en riktig God jul og et Godt nytt ( fiske) år !

Vi håper at korona situasjonen for kommende sesong blir slik at våre trofaste – (og nye) kunder fra inn- og utland kan få en «normal» fiskesesong her i Bjerkreimselva i 2021.