Bjerkreim elveeigarlag SA

Uncategorized

1 3 4 5 6 7 19

Oppgang og innsig av villaks og sjøørret 2016-2020

Skandinavisk Naturovervåking utfører det omfattende arbeidet med videoovervåkingen i laksetrappene.

Rapport med oppsummering og innsig av villaks og sjøørret til Bjerkreimsvassdraget 2016-2020 finner du her

Fangstresultat 2020

Totalfangsten for Bjerkreimsvassdraget endte på 4095 fisk – 4013 stk laks og 82 sjøaure.

8676,45 kg -inkl 70,1 kg sjøaure.

Laks fordelt på:
Bjerkreim: 2587 stk og Tengs/Fotland 1426 stk.

Av dette ble det satt ut igjen rundt 8 % -både i antall og kg laks.

Snittvekt avlivet 2,16 kg og C&R 2,01 kg.

Største laks i kg ble tatt i Bjerkreim 30.juli med en vekt på 9,8 kg.

Uke 32 ( 3-9 aug) ble det tatt flest laks i Bjerkreimselva. Både i antall ( 307 stk) og i kg (595 kg)

I løpet av årene med videoovervåking 2016-2020 ble det i år satt ny rekord i oppgang

– pr.25/9: 13 730 laks.

Vannføring Gjedlakleiv m³/s

21 september- Fiskesesongen er nå slutt!

Fiskesesongen 2020 er nå gått over i historien- til glede for noen og savn for andre.

Det ble en annerledes sesong for mange av våre trofaste utenlandske fiskere -med stengte grenser og ingen mulighet til å komme hit på laksefiske dette året.
Vi håper på mer «normale» forhold for neste års fiskesesong.

Minner om innleveringsfristen for fangstrapportering senest 24.september.

Fangstrapportene/fiskekortet kan valgfritt leveres:

1.Innleveres hos en av våre mange fiskekortselgere. Gjelder også dere med sesongkort- trenger ikke innleveres der hvor det er kjøpt.
NB! Siste innleveringsfrist er 24.september

2.Leveres i oppsatte postkasser:
Cirkle K. Esso Vikeså, Bjerkreim Camping, Coop Bjerkreim, Ada Rosland,
Grendahuset Tengesdal, NAF Steinsnes.
NB! bankkontonummer må settes på for refundering av depositumet. Det er bare norske bankkontoer som kan benyttes.
NB! Siste innleveringsfrist er 24.september

Oppsummert tall for oppgang og fangstresultat vil bli lagt ut fortløpende etterhvert som tallene er klare.

Bjerkreim elveeigarlag takker for i år, og håper dere har hatt mange fine stunder langs elva- både med og uten fangst.
Har noen av dere innspill til oss, så send det gjerne til post@bjerkreimselva.no

Oppgang pr.17.september

Høy vannføring har hindret oppvandring i en periode nå.
Laksen gjenopptok vandringsaktiviteten i trappene idet vannføringen gikk ned nå i uka.
I går gikk det 30 laks i nye trappa og en i gamle trappa.
Totalt er det nå passert ca. 13 500 villaks.
Den store økningen i antall sjøørretobservasjoner fra i fjor – ser også ut til å fortsette i år.
For første gang siden vi startet overvåkingen i 2016 er det i år blitt registrert flere individer over 65cm. (+/- 3 kg.)

Det er nå i slutten av fiskesesongen blitt rapportert om fangster av rømt oppdrettslaks i flere elver på Sørlandet– også under trappene her i Tengselva. Disse er ikke blitt observert i laksetrappene.
Siste registrerte oppdrettslaks passerte gjennom telleren den 24/8.
Totalt i 2020 er det blitt registrert 2 sikre oppdrettslaks og 3 individer som ennå ikke er endelig verifisert.
Av kultivert laks er det observert 14 sikre og 17 usikre individer i trappene så langt i 2020.
Kjennetegnet på disse klekkeriutsatte villaksene er som oftest
avklippet fettfinne, «deformert» ryggfinne og/eller et merke festet i ryggfinnen.

Husk fangstrapportering!

Det nærmer seg slutten for fiskesesongen 2020 (t.o.m. 20.sept), da vi nå har begynt på den siste uka.
Minner om innlevering av fangstrapporter – siste frist for levering er 24.september.

Fangstrapportene/fiskekortet kan valgfritt leveres:

1.Innleveres hos en av våre mange fiskekortselgere. Gjelder også dere med sesongkort- trenger ikke innleveres der hvor det er kjøpt.

2.Leveres i oppsatte postkasser:
Cirkle K. Esso Vikeså, Bjerkreim Camping, Coop Bjerkreim, Ada Rosland,
Grendahuset Tengesdal,NAF Steinsnes.
NB! bankkontonummer må settes på for refundering av depositumet. Det er bare norske bankkontoer som kan benyttes.

3.Sendes pr. post- adressen står på fiskekortet/fangstrapporten.
Postgangen tar bortimot en uke så dette må postlegges i god tid før den 24.september.
NB! bankkontonummer må settes på for refundering av depositumet. Det er bare norske bankkontoer som kan benyttes.

Høy vannføring !

Etter siste dagers nedbør, har vannføringen i elva økt -rundt 121 m³/s nå i morgentimene.

Vi minner om :Vær forsiktig, og bruk flytevest -ikke utøv vading som gjør at du setter deg selv eller andre i fare.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image.png

Økt vannføring !

Etter siste dagers nedbør, har vannføringen i elva nå økt -rundt 73 m³/s nå i morgentimene. Elva er synkende nå, men mer nedbør er ventet i dagene fremover -noe som vil medføre en videre økning av vannføringen.

Vi minner om :Vær forsiktig, og bruk flytevest -ikke utøv vading som gjør at du setter deg selv eller andre i fare.

VIKTIG! Rømt oppdrettsfisk

Fylkesmannen fikk i går melding fra Fiskeridirektoratet angående meldinger om rømt fisk i Sokna, Åna-Sira og Kvina. Dette er fisk på 1-2 kg. Det er ikke kjent hvor fisken kommer fra. Det er derfor viktig å sikre nok skjell fra de rømte fiskene slik at det kan gjennomføres sporing. NORCE – LFI er engasjert til å bistå med overvåking og uttak.

Fiskere som fremover får antatt oppdrettsfisk SKAL ta skjellprøve av fisken. Det er i tillegg ønskelig at fettfinnen klippes av og leveres. Denne må enten leveres raskt eller fryses frem til levering.

Alle i oppsynet har skjellprøvekonvolutter for utdeling.
Innlevering, eventuell hjelp til skjellprøvetaking og ved behov for skjellprøvekonvolutter gjøres til
Bjerkreimvassdraget fellesforvaltning SA, v/Torill tlf. 480 43 487.

Vi ønsker umiddelbar tilbakemelding når det fanges en antatt oppdrettsfisk. Dette kan gjøres til Torill på tlf. 480 43 487 eller e-post: post@bjerkreimselva.no

Oppgang pr.31.august

Oppgang pr.31/8 12 964 laks
(27/8 var antallet 12 839)

August = 6 300 laks

7 000 ble passert den 4/8
8 000 den 8/8
9 000 den 10/8
10 000 den 12/8
11 000 den 14/8
12 000 den 20/8

8 laks på drøye 20 sekund

Den 23/8 kl. 15:05 passerte det 8 laks på drøye 20 sekund. Klippet her viser 6 av dem. Det er sjelden at det er flere enn 2 som kommer samtidig. Det har aldri før passert så mange «samtidig».   

1 3 4 5 6 7 19