Bjerkreim elveeigarlag SA

Desinfisering av fiskeutstyret

Det er påbudt desinfisering av fiskeutstyret før det benyttes i vassdraget, og alle fiskere skal desinfisere utstyret ved første gangs kortkjøp.

Det betales kr.100,- ved kortkjøpet, utstyret desinfiseres og det blir utlevert et oblat som bevis på at desinfiseringen er utført.

Resten av sesongen er desinfiseringen gratis og du skal desinfisere hvis du har vært i et annet vassdrag. Du kan gjøre dette hos en av våre mange fiskekortselgere, det er valgfritt hvilket utsalgsted du benytter.

Dette gjelder også for kanoer, kajakker og annet utstyr som blir brukt i elva.

Det er ditt ansvar å sørge for at desinfiseringen blir gjennomført.

Hva skal desinfiseres?

Alt fiskeutstyr skal desinfiseres. Vær spesielt oppmerksom på filtsåler på sko og vadere. Dette trenger lang tid på å tørke og utgjør derfor en stor risiko med spredning fra vassdrag til vassdrag.

.

Desinfisering kan nå gjøres hos enkelte av våre fiskekortselgere:

-Cirkle K Vikeså

-Vikeså veiservice Esso

-Bjerkreim Camping

-Kari Tengesdal (sone 2)

-Anne Lise Hestnes ( sone 1)

Fra 15.juni har alle våre fiskekortselgere tilgjengelig utstyr for desinfisering.