Bjerkreim elveeigarlag SA

Fangstrapportering

Fangstrapportering 2022

All pukkellaks og regnbueørret skal innrapporteres på fangstrapporteringskortet.

All fangst skal rapporteres (0 fangst skal også rapporteres) fortløpende gjennom sesongen.

Dette vil si at fangsten (døgn/ukekort) skal innrapporteres innen 1 døgn etter at fisket er avsluttet.

For flerdøgnskort – ukekort, innen 1 døgn etter at fiskeperioden på kortet er slutt.

Gjenutsatt fisk (catch & release) skal også rapporteres – NB! Fiskens lengde skal  oppgis.

Fangsten skal rapporteres på
fangstrapporteringskortet og leveres til en av våre kortselgere.

Rapporteres fangsten på web, skal allikevel original utfylt fangstrapport leveres

hos kortselger innen 24. september

Depositumet blir tilbakebetalt hos kortselger.

NB! Gjelder ikke for dere med sesongkort –

Fangstrapporteringskortet må leveres hos den du kjøpte sesongkortet av for å få utdelt et nytt for siste halvdel av sesongen.

Kjøpte du sesongkortet på web, får du nytt fangstrapporteringskort for siste halvdel hos Bjerkreim elveeigarlag Sa, Gjedrem 81.

Det skal rapporteres hvor mange døgn fiskekortet er benyttet.

Dette gjelder for flerdøgnskort, ukekort og sesongkort.