Bjerkreim elveeigarlag SA

Fangstresultat 2017

Fangst oppsummert ble totalt 12 016,93 kg (2016- 7 630,1kg)

Laks fordelt på:

Bjerkreim: 3 132 stk- 8 721,7 kg og Tengs/Fotland: 1.213 stk – 3 236,9 kg.

 

Det ble fanget laks: 4.345 stk- 11 958,6 kg og sjøørret 68 stk- 58,3 kg

Av dette ble det satt ut igjen (c & r) ca. 9 %, både i antall og kg av laks.

 

Snittvekt laks avlivet 2,79 kg og c & r 2,42 kg.

Største laks som ble fanget var i slutten av juni med 11,1 kg.

Det ble fanget flest fisk, 518 stk i uke 35

Uke med størst snittvekt var i uke 31, med 4,1 kg

 

 

 

Oppgang av fisk gjennom sesongen ble ca. 8075 stk villaks og 314 sjøørret.

(I tillegg kommer fisk ca. 570 som er fanget/c & r fra Spinnerihølen og nedover, dvs fisk som ikke er blitt registrert i tellerne).

Laksen var i snitt på 71,4 cm (2016 – 60,6 cm)

Antall svidder 2 719 stk (2016-6 154)

Antall mellomlaks 4 925 stk(2016- 2 967)