Bjerkreim elveeigarlag SA

Fangstresultatet 2019

En varierende sesong. Første halvdel bar til dels preg av perioder med høy vanntemperatur, mens siste halvdel hadde flere perioder med til høy vannføring.

Fangst oppsummert ble totalt 3590 stk og 8532,2 kg

Laks fordelt på:
Bjerkreim: 2401 stk- 5755,5 kg og Tengs/Fotland 1189 stk-2776,7 kg.

Av dette ble det satt ut igjen (c & r) ca. 6,6 %. Både i antall og kg av laks.

Snittvekt laks avlivet 2,41 kg og c & r 1,84 kg.
Største lakser som ble fanget var på 8,2 kg-Tengs/Fotland og 10,66 kg i Bjerkreim.

Det ble fanget flest fisk i uke 33

Oppgang av fisk gjennom trappene i løpet av sesongen ca. 10 500 stk.

Mer info om oppgang og fangststatistikk vil bli lagt ut etter hvert.