Bjerkreim elveeigarlag SA

PÅBUDT DESINFISERING

Bjerkreim elveeigarlag har innført påbudt desinfisering av alt fiskeutstyr som skal brukes i elva. Dette gjelder også for kanoer, kajakker og annet utstyr som blir brukt i elva.

Formålet med etablering av desinfiseringsstasjoner er både å redusere smittepresset til friske vassdrag og å skape holdninger blant sportsfiskere og brukere av vassdragene ved å etablere desinfeksjonsstasjoner og stille krav om desinfisering av fiskeutstyr og båter før man fisker i friske elver.

Gyro er den største trusselen mot de ville laksestammene.

Den frivillige/gratis ordningen som har vært de siste årene har ikke blitt benyttet og vi ser oss derfor nødt til å innføre et påbud.

Ordningen fungerer som følgende:

Ved første gangs fiskekortkjøp må fiskeren betale kr. 100,- for et desinfiseringsopplegg.

Barn under 18 år – gratis desinfisering.

For de med kanoer, kajakker o.a. vil det være årets første tur som utløser kjøp av desinfiseringspakken.

 

Dette gjelder ALLE

Unntak er de som har veterinærattest på utført desinfisering og har forseglet utstyr.

Utstyret desinfiseres og kortkjøperen får et oblat påklistret fiskeravgiftskortet eller et eget kort som bevis på at desinfiseringen er utført. 

Det er fiskerens ansvar å gjennomføre desinfiseringen.

Overskuddet fra desinfiseringsordningen (dvs. når kostnadene er fratrukket) blir i sin helhet tilbakeført til «elva» i form av bl.a tilrettelegging, gapahuker, renovasjon, oppsyn, kasteliner til oppsynet m.m.