Bjerkreim elveeigarlag SA

Husk fangstrapportering!

Det nærmer seg slutten for fiskesesongen 2020 (t.o.m. 20.sept), da vi nå har begynt på den siste uka.
Minner om innlevering av fangstrapporter – siste frist for levering er 24.september.

Fangstrapportene/fiskekortet kan valgfritt leveres:

1.Innleveres hos en av våre mange fiskekortselgere. Gjelder også dere med sesongkort- trenger ikke innleveres der hvor det er kjøpt.

2.Leveres i oppsatte postkasser:
Cirkle K. Esso Vikeså, Bjerkreim Camping, Coop Bjerkreim, Ada Rosland,
Grendahuset Tengesdal,NAF Steinsnes.
NB! bankkontonummer må settes på for refundering av depositumet. Det er bare norske bankkontoer som kan benyttes.

3.Sendes pr. post- adressen står på fiskekortet/fangstrapporten.
Postgangen tar bortimot en uke så dette må postlegges i god tid før den 24.september.
NB! bankkontonummer må settes på for refundering av depositumet. Det er bare norske bankkontoer som kan benyttes.

Høy vannføring !

Etter siste dagers nedbør, har vannføringen i elva økt -rundt 121 m³/s nå i morgentimene.

Vi minner om :Vær forsiktig, og bruk flytevest -ikke utøv vading som gjør at du setter deg selv eller andre i fare.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image.png