Bjerkreim elveeigarlag SA

Kartlegging av pukkellaks

Bjerkreimsvassdraget fellesforvaltning (BVF) hadde i går et tiltak på Tengs (nederste del av vassdraget) for å kartlegge omfanget av pukkellaks som står i dette området.

Med god innsats fra Knut Ståle Eriksen og Trond Askildsen ble det observert 35 individer av pukkellaks i området fra Spinnerihølen og nedenfor broa, samt kartlagt to gyteområder som kan uskadeliggjøres.

Knut Ståle Eriksen tok ut 9 stk med harpun.

Så langt er det ingen pukkellaks som har gått opp i laksetrappene.

Skytter Knut Ståle Eriksen