Bjerkreim elveeigarlag SA

Korrekt utfylling av fangstrapport

Bortimot alle leverer inn en fangstrapport som er veldig bra utfylt.

Ser imidlertid det er noen få rapporter hvor det kun er satt et X i kolonnen for vekt,og ikke faktisk vekt på fisken som er fanget.

 

Minner om at all fangst skal rapporteres med faktisk vekt på fisken.

Alternativt kan fiskens lengde oppgis- dette kan særlig være aktuelt ved C&R.

 

Det er fiskerens ansvar å sørge for å ha tilgjengelig vekt eller mulighet for å måle lengden, for å kunne rapportere inn fangsten på riktig måte.

Brudd på reglene kan føre til inndragning/utestengelse