Bjerkreim elveeigarlag SA

Merket laks

Av og til blir det fanget laks i vassdraget som er merket (har et utvendig f.eks plastmerke)

Lørdag ble det tatt en merket laks på Tengs – 13,1 kg på stang.

Ved hjelp av merke ID, er det mulig å få informasjon om hvor denne fisken stammet fra :

Laksen ble merket som smolt ved NINA forskningsstasjon IMS 3/3-2010 og var av Alta-stamme (villaksforeldre)

Laksen har fra stryketidspunktet til den ble smolt vært i oppdrett på stasjonen.

Smolten ble satt ut i elva Imsa 5.mai 2010