Bjerkreim elveeigarlag SA

Info/pressemeldinger ang observasjon av syk fisk i vassdraget vil bli lagt ut fortløpende her.

Oppdatert info fra Veterinærinstituttet 19.juni

13.juni Bakteriefunn i laks fra Enningedalselva

Pressemelding fra Mattilsynet 12.juni

Fisken som ble innlevert av en fisker er sjekket «ut av saken».

Viser til allerede utsendt informasjon fra Mattilsynet om funn av syk villaks i enkelte elver i Sør – Norge.

Det er dessverre også observert fisk med sykdoms symptomer i Bjerkreimselva.

Takket være videoovervåkingen som er i vassdraget (Skandinavisk Naturovervåking) har vi hatt muligheten til å observere dette på fisk som har gått opp.

Mattilsynet har tatt ut 4 fisk i laksetrappa + 1 fisk er innlevert av en fisker som viser ytre sykdom symptomer.

Foreløpig vet vi ikke noe mer. Fisken er videresendt for undersøkelse og vi avventer tilbakemelding på dette.

Catch & Release i Bjerkreimsvassdraget er inntil videre ikke tillatt.

NB!Dette gjelder ikke for sjøørret. Den er fredet og skal settes skånsomt ut igjen.

Husk påbudt desinfisering av fiskeutstyret !

Får dere fisk som har uvanlig ytre sykdomstegn, ta gjerne et bilde eller la oss se fisken, tlf Bjerkreim elveeigarlag , Torill 480 43 487.

Pressekontakt i forbindelse med denne saken: Mattilsynet tlf. 24 40 00 00