Bjerkreim elveeigarlag SA

Om Bjerkreimselva

ffossen2a

Her vil du finne alt du trenger å vite om fiske etter laks i Bjerkreimselva – rangert som ei av de beste lakseelvene i Norge. Du vil også finne informasjon om andre tilbud du og familien din kan benytte deg av i Bjerkreim kommune og distriktet rundt.
Fisket i Bjerkreimselva eies og disponeres i all hovedsak av Bjerkreim Elveeigarlag, som byr fram for allment fiske omlag 54 kilometer elvebredd! – Fra Tengesdal ved grensa til Eigersund i sør, til Skjæveland og Hegelstad i nord.

Bjerkreim Elveeigarlag

Bjerkreim Elveeigerlag ble stifta i 1950. Elveeigerlaget organiserer idag de aller fleste rettighetshaverne i fra grensa mot Eigersund kommune, oppover elva forbi Svelavatnet, her deler vassdraget seg med en grein til Skjæveland og Håfreisteåna opp til Håfreistevatnet, totalt 54 km fiskbar strekning. Det har i mange år vært drevet klekkeri på Vikeså, dette eies av Bjerkreim Elveeigerlag.Det meste av pengene fra fiskekortsalg, har fram til nå blitt tilbakeført til elva i form av kultiveringsarbeid.

I nedre del av vassdraget, finner du Fotlandsfossen. Den trappa2aførstelaksetrappa her ble bygget ved århundreskiftet. I 1976 sto Bjerkreim Elveeigerlag for bygging av ny trapp. Bjerkreimselva rangerer idag blandt landets 5 beste lakseelver. I 2000 ble det på stang tatt opp 14 tonn laks og sjø-ørret. Elva har de senere år hatt en flott «oppblomstring». Dette er bl.a et resultat av det store kalkingsprosjektet som ble igangsatt i 1996.

Langs elvebredden kan du oppleve et rikt dyreliv og dalføret vil gi deg flotte naturopplevelser.

Bjerkreim elveeigarlag SA hadde 50 års jubileum i år 2000, og i den forbindelse ble det laget en bok om Bjerkreimselva. Boken ble skrevet av Paul Tengesdal og omhandlet mye av historien til Bjerkreim elveeigarlag Sa og Bjerkreimsvassdraget. Det ble  satt i gang et prosjekt med nedtegning av  lokale navn på fiskeplasser. Kartet med lokale navn på fiskeplassene var medtatt i boka. Boka er dessverre utsolgt, men kartet finner du her

Bjerkreim Elveeigerlag er medlem av Norske Lakseelver.

©Bjerkreim elveeigarlag SA (Tekst,foto,annet innhold)

Viktige opplysningerbirkemo

Fiskesesongen tar til 1. juni og varer t.o.m 20. september i 2020.
Begrenset kortsalg i perioden 1-14.juni. Kun døgnkort

Døgnkvote:

Juni: maks. 2 laks  pr. fisker/døgn
Juli-Sept: maks. 3 laks pr. fisker/døgn
(se detaljerte regler fra Fylkesmannens miljøvernavdeling)
Fiskekortsalg foregår flere steder langs elva, på kartet finner du disse avmerket.

Dagskort gjelder i 24 timer fra det tidspunkt fisket ønskes påbegynt. Det selges også uke-, og sesongkort.

Fiskemulighetene varierer noe på de forskjellige plassene ettersom vannstanden endrer seg. I elva finner du strekninger som er godt egnet for fluefiske.

Elva er oppdelt i soner hvor prisene kan variere, det finnes ingen spesialsoner. Fiskekortet gjelder kun for den sonen det er utstedt for:

Sone 1 – Tengesdal sør
Sone 2 – Tengesdal nord
Sone 3 – Fra E-39 v/Vinningland til Store Svela
Sone 3b – Vinningland
Sone 4 – Svelavatnet
Sone 5 – Håfreiste
Sone 6 – Skjævelandsåna

Bjerkreim elveeigarlag SA er medlem av Norske Lakseelver – en organisasjon for fiskerettshavere i lakse- og sjøaureførende vassdrag.

Fiske for funksjonshemmede

gkleiv

Ved rasteplassen på Gjedlakleivå/E39 ved Bjerkreim finnes en fin fiskeplass for funksjonshemmede. Lett adkomst.

Driftsplan

Driftsplanprosessen i Bjerkreimsvassdraget har pågått over fire år fram til Bjerkreim Elveeigarlag BA og Tengselva- og Fotlandsvatnet Fiskeeierlag vedtok driftsplanen i 2001
Elveeigerlaga ønsker å forbedre forvaltningen og sjølråderetten i eget vassdrag. Driftsplanen er rettighetshavernes redskap for å utvikle lokal forvaltning og næringsutvikling av fiskeressursene i den lakseførende delen av Bjerkreimsvassdraget. Driftsplanen er i tråd med offentlige målsettinger om å utvikle utmarksnæringene, innenfor rammene av samtidig å styrke laks- og sjøaurebestanden, redusere faren for spredning av sykdom/parasitter, samt sikre tilstrekkelig allment tilgjengelig laksefiske.
Driftsplan for Bjerkreimselva (HTML)