Bjerkreim elveeigarlag SA

Oppgang gjennom fisketellerne perioden 7.mai- 7.juni (morgen)

Registrering i fisketellerne fra 7.mai til 1. juni, viser en oppgang av til sammen 170 laks, alle villfisk.

Fordelt på kjønn:

79 hanner med snittvekt 3,5 kg og 71 cm i snittlengde

91 hunner med snittvekt 3,7 kg og 72 cm snittlengde.

Den største som er gått opp var på 96 cm og den minste 52 cm.

Stort sett alle bærer preg av flergangsgyting. De aller fleste har gått opp i den «nye» trappa.

I tillegg har det gått opp 13 sjøaure i mai, snittlengde på 44 cm.

 

For juni har det hittil gått opp 133 laks.

Det er to fisketrapper i Fotlandsfossen. Vi bruker begrepet den gamle og den nye trappa.

Den nye  trappa er ikke ny -ble åpnet i 1976, mens den gamle trappa ble bygd på slutten av 1800 tallet – med senere restaureringer og tilpasninger)

Det er montert en fisketeller i hver trapp.