Bjerkreim elveeigarlag SA

Oppgang pr 16.august

Etter økningen i vannføringen fredag 10.august, ble det god aktivitet i begge laksetrappene.

Foreløpig foreligger resultat fra den nye trappa -her har det passert ca. 2100 stk f.o.m 9.august t.o.m 15. august.

Tall fra oppgang i den gamle trappa kommer i neste uke.

Det er et tidkrevende arbeid å registere passeringene gjennom tellerne- det er ikke bare antall fisk, men hver fisk blir registert med art, kjønn og lengde.

I mange av passeringene er det ikke bare en fisk, men kan være opptil 4-5 til 13 av gangen.

Et eksempel har -fra en passering i nye trappa 12.august – 13 fisk passerer på 19 sekunder.