Bjerkreim elveeigarlag SA

Oppgang pr.19.juli

Det har gått opp 520 fisk de siste 7 dagene. 83 stk passerte 18.juli.

Totalt har det til nå gått opp 2750 laks- fremdeles er det mellom- og storlaks som dominerer, men observasjoner i sjøen tyder på at sviddene nå er på vei inn.

Bildet viser en passering av to ulike generasjoner i den gamle trappa i går, 18.juli.

En liten hanlaks på ca. 50cm som har følge av ei stor dame. Den store er en flergangsgyter på ca. 83cm og dermed kanskje drøye 5kg?

Begge er egentlig to veldig typiske varianter laks i Bjerkreimselva. Den store er nok totalt sett den viktigste bidragsyteren til bestanden – i form av egg. Denne lille hannen er den det antallsmessig er flest av i innsiget hvert år.

Flere av disse små hannene får nok også bidra i gytingen – av og til med de store damene? Kanskje med denne som den kom opp med? 

Vi vet selvfølgelig ikke livshistorikken til disse to, men vi om vi tar vi utgangspunkt i eksisterende viten kan vi angi et typisk scenario.

Dersom foreldrene til den store gytte i 2011 gikk hun trolig ut som smolt i 2014. Kanskje var hun inne og gytte som liten første gang i 2016? I så fall gikk hun ut i havet igjen våren 2017, og har brukt tiden frem til nå med å spise seg opp for igjen å bli gyteklar for 2. gang nå høsten 2019.

Den lille hannen ble kanskje lagt i grusen som egg i november/desember 2015? Etter skjellprøveanalysene i vassdraget – går de fleste ut som smolt 2 år gamle. I så fall overlevde egget flommen Synne, om ikke foreldrene gytte først etter Synne dette året? Det kan heller ikke utelukkes at gyteåret var 2014. Utvandringsåret blir uansett trolig det samme – 2018. Men, i så fall gikk den ut først som 3åring – sammen med 2 åringene fra «Synne gytingen». Årsaken til at utvandringsåret er mer sikkert enn totalalder for denne fisken finner vi i størrelsen og kjønnet. Dersom matforholdene i havet ikke er så ille, er spesielt de små hannene i Bjerkreimselva – som hovedregel tilbake etter en vinter i havet.