Bjerkreim elveeigarlag SA

Oppgang pr.26.mai

Etter fintelling og gjennomgang av alle passeringer, har det frem til og med i dag passert 55 laks gjennom telleren i Nye trappa. Vannføringen ble for stor for oppvandring gjennom trappa, og oppgangen stanset opp den 24 mai.
De fleste som har passert er mellomlaks. Totalt er det registrert 18 storlaks, og 4 av disse var over 100cm. 3 smålaks har også passert. Stort sett alle som har passert så langt bærer preg av å være flergangsgytere.
Det er registrert 2 hanfisk (en fettfinneklippet) – resten er hunfisk.
Vannføringen er på vei ned, og laksen som nå står nede i Tengselva vil nok gjenoppta oppvandringen mot helga. Utvikling og forløp fremover er naturligvis ukjent, men dersom antallet er på nivå med tidligere år vil det passere et sted mellom 150 – 250 laks frem til 31. mai.

Den stakkars forvilla regnbueørreten vi nå har sett 3 ganger den siste måneden leter nok fortvilet etter en partner som den kan gyte med. Vi vet at han ikke finnes i elva over telleren, og siden hun nå har passert ned fossen igjen flere ganger er han nok heller ikke å finne nedenfor.
Hun forsvinner nok etter hvert, og dersom hun velger å slippe rogna før hun går ut i havet – så blir dette i det minste god og næringsrik føde til yngelen.