Bjerkreim elveeigarlag SA

Oppgang pr.4.okt 2021

Det sies at det ennå fiskes noe laks i sjøen, som betyr at det kanskje vil komme flere laks nå på slutten av sesongen enn det som har vært vanlig i tidligere år?
Men, av de 434 laksene som er registrert siden vannføringsøkningen den 27/9, og frem til og med den 4/10 har langt de fleste som passerer farge som tyder på at de har stått lenge på elva.

Det er også foretatt noe etterkontroll siden forrige oppdatering. Dette forandret tallene fra «rekorddagene».
Teksten under er oppdatert med de «nye» verdiene.

Antall laks som har passert tellerne til og med den 04/10 er foreløpig estimert til 11 645 laks.
Det travleste døgnet så langt i år var den 29/7 med totalt 1 062 registrerte laks.
Døgnet etter passerte det 504 laks. Det betyr at «todagers-rekorden» i 2021 var på 1 566 laks.

For øvrig er den heftigste «todageren» vi har registrert fra 2018 hvor det i perioden 10-11/8
passerte 2 450 laks!!
På andre plass av enkeltdøgn i 2021 følger 15/8 hvor det ble registrert 541 passeringer.