Bjerkreim elveeigarlag SA

Oppgang tom 15.september

Antall laks som har passert tellerne til og med den 15/9 er foreløpig estimert til 10 752 laks.

Det travleste døgnet så langt i år var den 29/7 med totalt 811 registrerte laks.

Døgnet etter passerte det 503 laks. Det betyr at «todagers-rekorden» i 2021 var på 1 314 laks.

For øvrig er den heftigste «todageren» vi har registrert fra 2018 hvor det i perioden 10-11/8 passerte 2 450 laks!!

På andre plass av enkeltdøgn i 2021 følger 15/8 hvor det ble registrert 537 passeringer.   

Pga den lave vannføringen stoppet oppvandringen opp i den nye trappa 2/9, mens siste registrerte laks i gamle trappa var den 4/9.

Vannføringen i vassdraget på det nivået vi ser nå er svært unormalt på denne tiden, og nok den viktigste faktoren i forhold til at laksen ikke observeres i trappene nå.

Det er foretatt totalt 1786 registreringer av ørret, hovedsakelig i nye trappa. Foreløpig estimat er at i underkant av 40 % av disse observasjonene er sjøørret.

Det er observert to pukkelaks i trappa.

Det er observert 13 laks i trappa som har preg av å være oppdrettslaks.

Hvor mye laks som ennå ikke har passert er ikke mulig å tallfeste, men antallet registrert i tidligere år kan kanskje være en pekepinn på hvilke mengder vi kan forvente resten av oppvandringssesongen?

Antall laks registrert etter 1/9 hvert år i perioden 2016-2020.

2016 – 394

2017 – 193

2018 – 937

2019 – 850

2020 – 1104