Bjerkreim elveeigarlag SA

Priser og kortsalg 2021

Sone *DøgnUkeSesong **
1-2-3-3b-5410,- 2050,- 4900,-
3c (max 4 fiskere- personlige kort)1500,- selges ikkeselges ikke
6410,-2050,- 2450,-
4 -Svelavannet100,-400,-1400,-
Storåna, Ørsdalen (aurefiske) 100,-500,-2000,-

Depositum fangstrapportering:
Døgn/uke kr.200,- sesong kr.400,-

* Prisene gjelder pr. sone

Fiskekortene i sone 3C følger datoen, og ikke valgfritt start kl. slett som fiskekortene i den andre sonene.
** Sesongkort selges i et begrenset antall

Barn/ungdom under 18 år fisker gratis, men skal ha fiskekort.

Gratis fiske gjelder ikke for perioden 1-14.juni.

Vedkommende må kunne fiske selvstendig. Ved behov for hjelp av voksne må også denne ha gyldig fiskekort.

Fiskekortet for barn fås hos alle fiskekortselgerne. Depositum kr.200,-

Sone 1 : kort selges kun hos Anne Lise Hestnes ,Søre Tengesdal tlf. 905 12 961

Storå, Ørsdalen: Fiskekort selges Inatur: søk Storåna, Ørsdalen  

Bedriftsfiskekort:

Sone 1 og sone 2 selger bedriftsfiskekort, ta direkte kontakt med kortselger i sonen.

Sone 1: Anne Lise Hestnes ,Søre Tengesdal tlf. 905 12 961

Sone 2: Tore og Kari Tengesdal tlf.  958 44 668

Fiskekort perioden 1-14.juni:

Kr.650,-/døgn – Lik pris i alle soner.

Begrenset kortsalg. Det selges kun døgnkort.

Kortene kan kun kjøpes på www.bjerkreimselva.no – menyvalg fiskekort ( vannrett meny)

eller hvis du har problemer med dette, ta kontakt med Torill tlf. 480 43 487

Kort til sone 1 selges av Anne Lise Hestnes tlf. 905 12 961

NB! Barn u/18 år kan ikke fiske gratis  i denne perioden.

 

Salgssteder for kort

Navn Telefonnr
 Steinsnes Camping, Tengs Tlf. 974 00 966
 Tore og Kari Tengesdal, Tengesdal Nord Tlf. 958 44 668
 Anne Lise Hestnes, Tengesdal Sør, kun kort sone 1 Tlf. 905 12 961
   
 Ove Helland, Hustoft Tlf. 901 11 312
 Coop Bjerkreim, Bjerkreim Tlf. 51 45 01 37
 Bjerkreim Camping, Gjedrem Tlf. 480 43 487
 Vikeså Veiservice, Esso Tlf. 51 45 97 00
 Circle K, Vikeså Tlf. 51 45 23 23
 Ada Rosland, Vinningland Tlf. 991 59 337
   
   

Spørsmål / Informasjon

Spørmål knytta til fiske, der du ikke finner svar på våre internettsider, kan rettes til Daglig leder eller elveeierlagets styremedlemmer (for annen type informasjon se Turistinformasjon under Overnattingssteder / Spisesteder / Opplevelser)

Daglig leder:

Styremedlemmer:

  • Tollef Gjedrem
  • Leiv Ove Tengesdal
  • Svend Georg Apeland
  • Trond Austdal
  • Karl Henning Bjerkreim

Fisketrygdavgift

Alle personer over 18 år, må løse fisketrygdavgift til staten for å få kjøpt fiskekort. Avgiften kan løses på alle norske postkontor eller ved følge linken under:

Fiskeravgift

Registrering av fangst

Når du kjøper fiskekort, må du også betale et depositum på kr 200,-.På baksiden av fiskekortet er fangstrapportskjemaet.

Når du er ferdig med å fiske, skal du innen 1 døgn levere fangstrapporten.

Hvis fangstrapporteringskortet leveres  i utfylt stand til en av kortutsalgene , refunderes depositumet.

Denne fangstrapporten er et viktig dokument for oss som skal forvalte vassdraget, og alle fiskere er pliktige til å levere fangstrapport.

All fangst skal rapporteres til Bjerkreim elveeigarlag SA på fangstrapporteringskortet.