Bjerkreim elveeigarlag SA

Pukkellaks

Pukkellaksen ble oppdaget i vassdraget i 2017, og med en toårig syklus var det forventet at den eventuelt skulle dukke opp igjen i år.

5-7 pukkellaks ble observert på Tengs 19.juni.  I forbindelse med kilenotfisket er det blitt fanget 1 stk

All fangst av pukkellaks skal avlives.  Fangsten skal rapporteres på vanlig måte på fangstrapporteringskortet, med sone/sted , dato, vekt og lengde. Nina (Norsk institutt for naturforskning) overvåker pukkellaksen, og ønsker at flest mulig tar skjellprøver av årets pukkellaks. Vi har egne skjellprøvekonvolutter for dette – ta kontakt om behov. Vi har mulighet i samarbeid med Fylkesmannen å sette inn andre tiltak enn stangfiske for å ta ut pukkellaks om de skulle oppstå i større menger – Gi oss beskjed så fort som mulig om dette observeres.

Mer info om pukkellaks finner du her:

http://www2.artsdatabanken.no/faktaark/Faktaark283.pdf

https://www.nina.no/Våre-fagområder/Pukkellaks

https://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4792?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=nyhetsbrev