Bjerkreim elveeigarlag SA

Rapport fra videoovervåking i laksetrappene 2016

Rapporten fra videoovervåking i laksetrappene 2016, er nå ferdig og kan leses her :

Bjerkreimsvassdraget-SNA-rapport-03-2017

For første gang i historien har vi nå en ny kunnskap om oppgangen  av laks og sjøørret.

Dette gir oss  verdifull informasjon for forvaltning av laks/sjøørret stammen i vassdraget.

På bakgrunn av nettopp denne informasjonen har vi derfor valgt å frede all sjøørret fra 2017.

I tillegg har vi og fått en dokumentasjon på at begge laksetrappene fungerer bra, med overlapping på forskjellige vannføringer

 

Systemet med videoovervåkning og telling,  er levert  og utført av Skandinavisk Naturovervåkning.

Vi er veldig fornøyd med systemet -det er  robust og velfungerende, selv i perioder med utfordringer knyttet til mye drivende gress.

Takket være god innsats av lokale personer for å rengjøre systemet, har systemet vært oppegående gjennom hele sesongen.