Bjerkreim elveeigarlag SA

Vannføringsdata fra Gjedlakleiv.

NVE har nå vært på vedlikeholdstur på målestasjonen på Gjedlakleiv.

Skala og sensorer er korrekte, men det kan se ut som om det har skjedd en profilendring under flommen. De målte ca. 17 m3, mens kurven viser ca 12,5 m3. Med andre ord viser kurven for lite i vannføring. Hvordan dette forholdet endrer seg ved synkende/stigende vannføring vet vi ikke. Kurven vil bli revidert, men dette tar nok litt tid da de er avhengig av enda flere målinger.