Bjerkreim elveeigarlag SA

VIKTIG! Rømt oppdrettsfisk

Fylkesmannen fikk i går melding fra Fiskeridirektoratet angående meldinger om rømt fisk i Sokna, Åna-Sira og Kvina. Dette er fisk på 1-2 kg. Det er ikke kjent hvor fisken kommer fra. Det er derfor viktig å sikre nok skjell fra de rømte fiskene slik at det kan gjennomføres sporing. NORCE – LFI er engasjert til å bistå med overvåking og uttak.

Fiskere som fremover får antatt oppdrettsfisk SKAL ta skjellprøve av fisken. Det er i tillegg ønskelig at fettfinnen klippes av og leveres. Denne må enten leveres raskt eller fryses frem til levering.

Alle i oppsynet har skjellprøvekonvolutter for utdeling.
Innlevering, eventuell hjelp til skjellprøvetaking og ved behov for skjellprøvekonvolutter gjøres til
Bjerkreimvassdraget fellesforvaltning SA, v/Torill tlf. 480 43 487.

Vi ønsker umiddelbar tilbakemelding når det fanges en antatt oppdrettsfisk. Dette kan gjøres til Torill på tlf. 480 43 487 eller e-post: post@bjerkreimselva.no